Z duchovnej obnovy pre dievčatá v Prievidzi


PRIEVIDZA – Dňa 1. júla 2019 sa uskutočnila  v kláštore Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Prievidzi duchovná obnova pre dievčatá, ktoré navštevujú 6. – 7.  ročník základnej školy.  Dievčatá pochádzajú z Prievidze a jej okolia. Zhromaždili sa v kaplnke a začali sme modlitbou.

Potom  im sr. M. Xavéria Mikulová, FDC porozprávala o histórii a pôsobení našich  sestier vo farnosti Prievidza od začiatku ich pôsobenia cez likvidáciu kláštorov až po súčasnosť.

Druhú časť prednášky  venovala životu  a hrdinskej smrti našich blahoslavených drinských mučeníc.

V ďalšej časti duchovnej obnovy pokračovala sr. M. Eva Duffková, FDC. Jej  prednáška bola zameraná na tému  „Žena z pohľadu Biblie“.  Prednášku ukončila spoločnou aktivitou. Vyvrcholením tejto časti bol  životopis  Matky Františky Lechnerovej, našej zakladateľky. Sr. M. Eva sa zamerala na pôsobenie Matky Františky, na jej dielo, ktoré budovala spolu s trojjediným Bohom, na našu spiritualitu a súčasné pôsobenie sestier vo svete. Dievčatá boli aktívne, pýtali sa, počúvali, boli veselé, no i zamyslené nad slovami, ktoré počuli.  Mali možnosť pobudnúť v našej kaplnke v modlitbe a tichu.

Duchovnú obnovu s nimi ukončila sr. M. Timotea Šebeňová, FDC, vzájomným zdieľaním dojmov. Sr. M. Timotea mala  na starosti organizáciu obnovy a agapé po jej skončení.

text a foto: Sr. M. Xavéria Mikulová, FDC