Z duchovnej obnovy pre dievčatá v Trnave

Z duchovnej obnovy pre dievčatá v Trnave

V sobotu 24. novembra 2018 sa v trnavskom kláštore uskutočnila pravidelná mesačná duchovná obnova pre dievčatá na tému Si povolaná byť svätou.

Komentár sr. M. Jany Pavly Lalíkovej, FDC, ktorá duchovnú obnovu viedla spolu so sr. Zuzanou Kubíkovou, FDC:

Ďakujeme za krásny čas duchovnej obnovy, otvorenosti sŕdc, zdieľania, priateľstva a veľkej túžby dosiahnuť ten najvyšší cieľ. Svätosť je možná aj dnes!