Z duchovnej obnovy pre stredoškoláčky v Michalovciach


Duchovná obnova pre stredoškoláčky na tému „LÁSKA VYHÁŇA STRACH“

sa uskutočnila v michalovskom Kláštore sv. Terezky v dňoch 27. – 28. apríla 2018.

Dievčatá mali okrem prednášky priestor meditovať nad Božím Slovom, zamýšľať sa nad osobnými strachmi, zraneniami a tým, čo ich vzďaľuje od Boha. Všetky svoje obavy a strachy napísali Ježišovi v liste, ktorý potom symbolicky odovzdali pod oltár počas Eucharistickej adorácie.
Nech čas, ktorý dievčatá venovali Bohu a svojej duši, prinesie bohaté ovocie v ich každodennom živote.

sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC