Z duchovných cvičení pre dievčatá v Modre


Na začiatku prázdnin sme my, dievčatá (13), prijali pozvanie Pána na

duchovné cvičenia

skrze sestry Kongregácie Dcér Božskej Lásky, pod duchovným vedením sr. Zuzany Kubíkovej, FDC a sr. M. Jany Pavly Lalíkovej, FDC. Miesto stíšenia bolo pre nás pripravené v čase od 1.7. do 8.7. 2017 na jezuitskej chate v Modre. Téma týchto duchovných cvičení sa niesla v duchu ,,Boh vysadil Tvoj život“ a jej naplnenie sme mali možnosť zakúšať prostredníctvom prednášok, čítania Božieho Slova, zdieľania sa v spoločenstve, ktoré sme utvorili, no najmä vďaka otvorenosti sŕdc a pôsobeniu Božieho Ducha. Bol to vzácny čas plný ticha, ale aj rozhovorov, stretnutí so sebou a s Pánom, čas pokoja i radosti z prítomnosti.

Sestry sa na týchto pár dní stali našimi dôverníčkami, sprievodkyňami, ale aj kuchárkami či šoférkami :). Sestry nás sprevádzali rôznymi témami, vďaka ktorým sme mohli siahnuť na hlbinu nášho srdca, počúvali nás, dávali seba v službe, boli nám darom. Spoločenstvo utvorilo trinásť dievčat rôzneho veku, z rôznych kútov Slovenska, rôznych pováh, no s rovnakým smerovaním a zápalom za Pánom. Mali sme možnosť využívať svoje talenty, prejavil sa náš kreatívny, umelecký či športový duch, ktorý často prekvapil i nás samé :). Sestry sa starali nielen o nášho ducha, ale aj naše telá boli statočne nasycované dobrotami od výmyslu sveta (aj vďaka zoznamu želaní a našim kreatívnym požiadavkám :)). Každodenné meditácie sme prehlbovali účasťou na sv. omšiach v Modre a adoráciami priamo v našej chatkovej kaplnke. Svätú spoveď, sprevádzanú duchovným rozhovorom, nám vyslúžil františkán brat Filip Čierny.

Bol to pre nás veľmi vzácny, zmysluplne využitý čas, čas bez ruchu vonkajška, naplno prežitý s Ním a veríme, že skrz sestier sa stanú tieto cvičenia každoročnou udalosťou :).

Veronika

Moje drahé sestry, ani neviem ako začať.

V mojom srdci znie veľké „ĎAKUJEM“…. Ďakujem za krásny čas, ktorý som mohla stráviť s vami a s dievčatami; bol to čas Pánovho dotyku cez VÁS! Vďaka, že ste mi umožnili stretnúť sa s Ježišom a hlavne so sebou samou, cez úžasné miesto, ktoré ste mi pripravili, cez úžasné ticho, ktoré ste mi vytvorili, cez nádherné silné prednášky, ktoré ste nám s láskou prednášali, za vaše rozhovory, ktoré ste mi poskytli a hlavne za vašu otvorenosť, cez ktorú Pán mohol konať!

Vďaka vám a vašim prednáškam som sa počas tohto týždňa dostávala na veľmi citlivé a boľavé miesta, ale vďaka vám viem, že sa oplatí ísť až na hlbinu a prechádzať aj tŕňovou cestou, lebo tŕne, ktoré ma dopichajú ma ucelia, pokoria a privedú na cestu pokoja lásky a uzdravenia…..touto tŕňovou cestou som si prechádzala aj v Modre.

Táto cesta nebola ľahká, ale priviedla ma na miesta, na ktoré by som sa nikdy bez tŕňov nedostala a samozrejme ani bez vašej pomoci. Táto tŕňová cesta sa samozrejme nekončí. A nehodlám skončiť ani ja. Dodali ste mi veľa odvahy a hlavne veľa sily bojovať a kráčať mojou cestou života. Na duchovné cvičenia v Modre nikdy nezabudnem a taktiež nikdy nezabudnem na Vás a na to, čo ste ma naučili a učíte… a nezabudnem aj na vaše skvelé kuchárske schopnosti. Ste úžasné Dcéry Božskej Lásky. Som šťastná, že môžem poznať sestru Zuzanu a sestru Janu Pavlu. Vďaka za všetko!

M.P.