Z duchovných cvičení pre ženy a dievčatá v Trnave


Začiatok dovolenkovo-prázdninového času na Halenárskej ulici v Trnave u sestier mariánok sa niesol v duchu duchovných cvičení pre dievčatá a ženy.

Stretli sme sa vo štvrtok (4.7. 2019) na svätej omši u františkánov, kde sme spolu so zástupcami reholí prosili o nové duchovné povolania.
Vstup do ticha prebiehal skrz celonočnú adoráciu, pričom každá z nás mala možnosť stráviť VIP hodinu pred Božou tvárou.

Sestry Zuzana a Jana Pavla tu boli pre nás, uviedli nás do nočného bdenia, sprevádzali nás Božím slovom, rozhovormi. Sviatok sv.Cyrila a Metoda sme začali sv.omšou, ktorej predchádzala možnosť svätej spovede a duchovného rozhovoru s bratom Filipom Čiernym, OFM. Brat Filip nás upriamil na dôležitosť žitia toho (hoci často ťažkého), k čomu sme povolané s dôrazom na našu jedinečnosť, ktorá nemusí spĺňať dokonalosť odporúčanú auditorskou spoločnosťou

Meditácie počas dňa boli zamerané na tému ,,obraz o Bohu“, rovnako tak impulzy sestier, ktoré sme si v tichu mohli rozvíjať, nám vlastnými spôsobom.

Vzácne boli momenty zdieľania sa, odhaľovania krásy srdca každej z nás, vytvorenie spoločenstva, ktoré má túžbu rásť a rozvíjať sa v nazeraní na pravdivý obraz o sebe/ Bohu.

Ďakujeme za blízkosť, teplo domova, kde sa môžeme rady vracať a čerpať. ❤️

Text: Bohuznáma účastníčka DC

Foto: