Z Kurzu pre ženy V piatky o piatej


Z Kurzu pre ženy V piatok o piatej

Po duchovných cvičeniach, duchovných obnovách pre dievčatá a ženy, sestry sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC odpovedali na neutíchajúcu potrebu žien po niečom intenzívnejšom, nazvali to ,,Kurz pre ženy“ v piatky o piatej na Halenárskej ulici v Trnave. Počet záujemkýň sa počas štyroch týždňov mierne menil, avšak nahlásených celkom bolo 62 žien.

Začali sme 24.5.2019 prvou témou, odkrývajúcou podstatu biologickej stránky nášho bytia, hľadali sme pochopenie seba cez TELO, ktoré je darom. Silnou témou bolo prijatie, fázy prijatia, rešpektovanie sa v tomto procese sebe vlastným tempom. Slová, myšlienky, prežité na vlastnej ,,koži“ pretkané uisťovaním Boha boli balzamom, ktorý pôsobil ozdravujúco.

Pokračovanie druhej časti kurzu (31.5.2019) sa dotklo obzvlášť ženskej témy – EMÓCIE. Sestry nám pomohli uvedomiť si dôležitosť akou je porozumenie svojim emóciám a práca s nimi. Oslovili v nás túžbu dosahovať zrelosť a preberať zodpovednosť za zvládanie vlastných emócií.
Treťou oblasťou, priam nadčasovou, ktorej sme sa venovali (7.6.2019) bola KOMUNIKÁCIA. To, že vybraná téma mala zmysel sa pretavilo v podnetnej diskusii na konci prednášky, kde bol priestor na zodpovedanie našich otázok. Sestry nám ich kvalitne odkomunikovali.

Kurz sa zavŕšil (14.6.2019) oblasťou DUCHOVNOU, resp. nazeraním na ženu z pohľadu Boha ako na vrchol stvorenstva.

Formovanie našej identity spočíva v integrácii všetkých spomenutých častí nášho JA a je preto kľúčové vnímať a rozvíjať každú časť veľmi osobitne a zároveň komplexne.

Vďaka sestrám bol kurz veľmi živý a požehnaný, cítili sme veľa prijatia, otvorenosti sŕdc, vďaka ktorým s nami zdieľali prežité myšlienky veľmi osobne. Sestry zareagovali na potreby súčasných žien a verím, že každá z nich bude zbierať ovocie zachytených impulzov vo svojom tempe.

Ďakujem sestrám, že boli odvážne a prijali výzvu podeliť sa o múdrosti sŕdc pred tak veľkým spoločenstvom žien, ktoré zatúžili pookriať. Verím, že to nebola posledná udalosť tohto druhu a už teraz sa teším na ďalšie chvíle vo Vašej prítomnosti. (účastníčka Kurzu)

Fotogaléria:

Video:

Krátke správy TV Lux z 21.06.2019 od 3:15 minúty:

https://www.tvlux.sk/archiv/play/20886

http://109.74.144.117:1935/…/SPR_190621…/playlist.m3u8