Z pôstnej duchovnej obnovy pre ženy v Žiari nad Hronom


ŽIAR NAD HRONOM – V sobotu 23. marca 2019 prijalo 30 žien pozvanie na pôstnu duchovnú obnovu, v ktorej sme spoločne uvažovali nad vnútorným významom pôstu a nad Ježišovým postojom k hriešnici. Obnovu zorganizovala komunita sestier zo Žiaru nad Hronom v spolupráci so sestrami z Trnavy a Bratislavy. Sv. omšu a sviatosť zmierenia vysluhoval vdp. dekan Ján Flajžík.

Obnova začala o 13:00 sv. omšou, po nej nasledovali dve prednášky na tému, ktoré predniesli sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC. O  15:00 bola moderovaná adorácia pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, na konci ktorej pán dekan udelil osobitné požehnanie každej prítomnej. Sme vďačné za túto možnosť duchovného stretnutia žien s Pánom Ježišom.

Text a foto: sr. M. Pavla Remáčová, FDC