Začiatok prázdnin vo veľkolevárskom kláštore


Prvý prázdninový deň náš dom ožil detským smiechom, spevom a džavotom.

Boli k nám pozvané deti  na duchovnú obnovu.

Spoločne sme si priblížili ako Matka Františka Lechnerová božia služobnica prišla pred 125 rokmi do Veľkých Levár.

Porozprávali sme si niečo z jej života a jej zrnká pre život. Rozprávali sme si o modlitbe a spolu sme tvorili strom modlitby odprosenia, prosby, vďaky a chvály. A pretože je prvá sobota v mesiaci sme sa na všetky tieto úmysly modlili modlitbu svätého ruženca ako to prosila Panna Mária vo Fatime tri deti. Prišiel potom medzi nás Páter Gabriel Koch, CR, ktorý nám pomohol očistiť si naše duše, aby sme s radosťou mohli prežívať svätú omšu, pri ktorej si deti zaspievali.

Tento deň sme ukončili zdieľaním a rozhovormi s deťmi. Tešia sa na najbližšie stretnutie.

Sr. M. Laura, FDC