Zbierka Pomoc Matky Františky núdznym – pôst 2018


POMOC MATKY FRANTIŠKY NÚDZNYM – zbierka drogérie a predaj mydielok v Kostole Narodenia Panny Márie v Michalovciach

,,Ani jeden núdzni bez pomoci !“ ,,Štedro obdaruj núdznych!“ ,, Veselého darcu miluje Boh!“

Božia služobnica Matka Františka Lechnerová

Počas pôstneho obdobia sa už stala tradíciou zbierka drogérie a predaj ručne vyrobených mydielok v kostole Narodenia Panny Márie v Michalovciach. Ďakujem pánovi dekanovi Stanislavovi Pavúkovi za ochotu vyhlásiť túto zbierku. Počas celého týždňa od 19. do 25. februára 2018 veriaci nosili pred svätými omšami  drogériový tovar do veľkého koša pri vstupe kostola, kde bol umiestnený baner o založení našej kongregácie Matkou Františkou Lechnerovou. Zároveň naši sympatizanti Rodiny Božskej Lásky  v spolupráci so sestrou Justínou Štofovou pomáhali predávať  mydielka, ktoré ručne zhotovili matky v núdzi  z OZ Maják nádeje, o ktorých sa stará naša asociovaná členka Soňa Terezka Vancáková.

Michalovčania vynikajú veľkou štedrosťou, čo sa opäť prejavilo. Vyzbierali sme veľa drogérie a 700 eur. Už dlhší čas pomáhame aj OZ Pomoc rodine v Michalovciach. Polovičku drogériového tovaru sme dali im pre matky s deťmi v núdzi v Michalovciach a druhú polovičku sme darovali OZ Maják nádeje v Košiciach. OZ Pomoc  rodine sme dali z vybranej sumy 200 eur a OZ Maják nádeje 500 eur, ktorá zahŕňala aj predaj mydielok.

Veríme, že Božia   služobnica Matka Františka je v nebi šťastná, keď vidí ako sme pomohli  osamelým matkám s deťmi v núdzi.

Nech Pán štedro odmení všetkých dobrodincov!

sr. M. Christiana Števárová, FDC