Žiar nad Hronom


Kláštor sv. Augustína

Počas totality naše sestry pôsobili vo vtedajšej mestskej časti Ladomerská Vieska v Ústave sociálnych služieb pre mentálne postihnutých mužov. V rokoch 1990 – 1992 sa starali o farskú domácnosť v Žiari nad Hronom. V roku 1998 bol zriadený Kláštor sv. Augustína.

Sestry tu pôsobia ako učiteľky, katechétky a vychovávateľky na Cirkevnej základnej škole s materskou školou. Pomáhajú vo farnosti Povýšenia sv. Kríža a Sedembolestnej Panny Márie, organizujú duchovné obnovy.

Menoslov sestier pôsobiacich v komunite:

  1. sr. M. Pavla Remáčová, FDC
  2. sr. M. Zdenka Koprdová, FDC
  3. sr. M. Rút Šindlerová, FDC