Diela

Aktuality

Konferencia o evanjelizácii v Ružomberku

Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku sa dňa 28. marca 2017 konalo III. stretnutie biskupov s kňazmi, zasvätenými osobami a laikmi na tému „Nová evanjelizácia. Cez evanjelizáciu k identite“. Na stretnutí sa zúčastnila sr. M. Felicitas Vengliková, FDC, provinciálna predstavená.

Read More

Pozvánka: Pôstna duchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hronom

Pozývame ženy na Pôstnu duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v sobotu 8. apríla 2017 v Žiari nad Hronom v CZŠ Štefana Moysesa. Viac info na plagáte:

Read More

Stretnutie sestier Provincie

V dňoch 24. – 26. marca 2017 sa v Provinciálnom dome uskutočnilo stretnutie sestier v permanentnej a v počiatočnej formácii s P. Jurajom Pigulom, OSA.

Read More

Dekanátne kolo Biblickej olympiády v Michalovciach

V stredu 22. marca 2017 sa v priestoroch Oratória sestier saleziánok v Michalovciach uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády.

Read More

Pozvánka na Katarínku

Pozývame na príjemnú prechádzku – 8. mája 2017 – májovou prírodou Malých Karpát. Budeme spolu oslavovať Pannu Máriu – kráľovnú mája a sv. Katarínu na jej mieste – na Katarínke.

Read More

Pozvánka: Duchovné cvičenia pre dievčatá v Modre

Pozývame na letné duchovné cvičenia pre dievčatá. Viac info na plagáte:

Read More

Pôstna duchovná obnova pre ženy v Trnave

V sobotu 11. marca 2017 sa v trnavskom kláštore uskutočnila pôstna duchovná obnova pre ženy.

Read More

Pozvánka: Pôstna duchovná obnova pre dievčatá v Trnave

Pozývame dievčatá na pôstnu duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční 1. apríla 2017. Viac info na plagáte:

Read More

Za nové povolania vo Vrbnici

Dňa 21. februára 2017 začali sestry z michalovskej komunity s návštevou okolitých farností, aby sa spoločne s veriacimi modlili za nové kňazské a rehoľné povolania a za obnovu Cirkvi. Vo farnosti Vrbnica prijal sestry vdp. Martin Goč.

Read More

Dar Matky Františky chudobným v Trnave

Pôstna aktivita v trnavskom kláštore Viac info na plagáte:

Read More

Ponuka katechetických pomôcok na Pôst

Ponúkame Vám katechetické materiály, ktoré možno použiť v pôstnom období. Krížová cesta – životné značky – prezentácia – klikni Krížová cesta pre deti – prezentácia – klikni  

Read More

Posolstvo Svätého Otca Františka na pôstne obdobie 2017

Božie slovo je darom. Druhý je darom. Drahí bratia a sestry, Pôstne obdobie je novým začiatkom; cestou, ktorá vedie k istému cieľu: Veľkej noci vzkriesenia, Kristovmu víťazstvu nad smrťou. A táto doba nám zakaždým adresuje dôraznú výzvu na obrátenie: kresťan sa má obrátiť k Bohu „celým svojím srdcom“ (Joel 2, 12), nesmie sa uspokojiť len s priemerným životom, ale

Read More

Jarné prázdniny v trnavskom kláštore

V utorok 21. februára 2017 počas jarných prázdnin sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC zorganizovali pre deti z Krízového strediska Josephinum v Dolnej Krupej, zo ZŠ na ul J. Bottu v Trnave a z Čataja Prázdninový deň v kláštore.

Read More

Filmový večer v trnavskom kláštore

Počas jarných prázdnin – v pondelok 20. februára 2017 – sa uskutočnil Filmový večer. 11 dievčat a sestry si pozreli a diskutovali o filme Vojnový kabinet.

Read More

Vizitácia provinciálnej predstavenej

Provinciálna predstavená aspoň raz do roka vykoná osobnú vizitáciu každého domáceho spoločenstva a každej sestry v provincii. Konš. FDC b. 139c Od 18. februára do 27. apríla 2017 prebieha v našej Provincii Kánonická vizitácia provinciálnej predstavenej sr. M. Felicitas Venglikovej, FDC.

Read More

Stretnutie junioriek v Košiciach

V dňoch 24. – 26. februára 2017 sa uskutočnilo stretnutie juniorátu v Kláštore sv. košických mučeníkov v Košiciach.

Read More

Duchovná obnova pre dievčatá v Trnave

V sobotu 18. februára 2017 sa uskutočnila mesačná duchovná obnova pre dievčatá v Útulku sv. Jozefa v Trnave. Program pre 15 dievčat viedli sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC. Svätú omšu a sviatosť zmierenia vysluhoval don Marián Zachar, SDB.

Read More

Prosba o 2% z daní

Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o podporu našej Kongregácie a diel, ktoré vedieme prostredníctvom 2% (príp. 3%) z Vašich daní.

Read More