V stredu 5. augusta 2020 na sviatok Panny Márie Obdivuhodnej sestry juniorky – sr. M. Miriam Pipíšková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC obnovili sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti na jeden rok do rúk provinciálnej predstavenej sr. M. Felicitas Venglikovej, FDC. Novú etapu formácie – postulát – začala […]

Obnova sv. sľubov a vstup do postulátuV dňoch 21. – 22. júla 2020 sa konala v našom kláštore Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Prievidzi duchovná obnova pre katechétov pôsobiacich v Prievidzi. Katechétky sa zamýšľali nad príkladmi žien zo Starého i Nového zákona, prednášky boli zamerané na identitu ženy. Duchovnú obnovu viedla sr. M. Xavéria Mikulová, FDC […]

Duchovná obnova pre katechétov v Prievidzi

Svedectvo sr. M. Jany Pavly, ktorá slúži v karanténnom centre od 18. apríla do 2. mája 2020: Život otvára mnoho dverí, tentokrát sa mi otvorili dvere karanténneho centra pre repatriantov v Banskej Bystrici.Služba nadobudla úplne inú podobu. Výzbroj najvyššej možnej ochrany, tj. respirátor, štít, ochranný overal, rukavice – sa na […]

Služba v karanténnom centreProsba o 2 percentá z dane Pomôžte podporiť: skvalitnenie výučbového procesu v našich cirkevných materských školách v Ivanke pri Dunaji a v Michalovciach oprava Cirkevnej materskej školy sv. Terezky v Michalovciach dobudovanie ubytovania pre vysokoškolskú dievčenskú mládež Trnave formácia a pastorácia nových povolaní Obchodné meno:        Kongregácia Dcér Božskej Lásky  na Slovensku Sídlo:                              Halenárska […]

Prosba o 2 percentá z daneVeľkonočné priania 2020 od provinciálnej predstavenej a z komunity Trnava z komunity Veľké Leváre: z komunity Bratislava: Pán naozaj vstal z mŕtvych. Aleluja! Požehnanú a milostiplnú Veľkú Noc Vám zo srdca prajú a v modlitbách na Vás pamätajú spolusestry z Bratislavy, sr. Klaudia, sr. Edith, sr. Michaela a sr. Miriam. […]

Veľkonočné priania 2020Nech v týchto chvíľach viac ako inokedy pociťujeme Božiu prítomnosť, jeho lásku a milosrdenstvo…   Naďalej sa veľa modlme s veľkou vierou a nádejou a obetujme za zastavenie koronavírusu…   Nech milosrdný Otec vypočuje naše vrúcne prosby na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie.   V modlitbe spojená   sr. M. Felicitas […]

Povzbudenie provinciálnej predstavenej sr. M. Felicitas, FDC


Sledujte na kanáli youtube.com – Miroslav Vančo. Prvýkrát v dejinách prežívame korona-vírusové prázdniny v liturgii, ktoré spôsobil karanténny zákaz zhromažďovania. Pozývame vás preto na denné sledovanie sv. omše, ktorá bude slávená súkromne z kaplnky internátu Marianum v Trnave. Budeme ju naživo vysielať na tomto kanáli denne o 20:00 hodine.

LIVE: Sväté omše z Kaplnky Snežnej Panny Márie UZ Marianum ...Mládež – sebaprijatie – sebadarovanie. To bola hlavná téma dvojdňového stretnutia, ktoré sa konalo od piatku do soboty 21. a 22. februára 2020 v Kúpeľoch Nimnica. Viacerí biskupi, delegáti z diecéz/eparchií, cirkevných inštitúcii, spoločenstiev, spolkov, združení a hnutí, zástupcovia reholí, zasvätené osoby i angažovaní laici sa zamýšľali nad pastoráciou mládeže. Vychádzali […]

Piate stretnutie biskupov, laikov a zasvätených


KOŠICE – V utorok 11. februára 2020 na liturgickú spomienku Lurdskej Panny Márie v kláštornej kaplnke sv. Jozefa pri svätej omši vyslúžil vdp. JCLic. Matej Babčák sviatosť pomazania chorých. Prijalo ju 10 veriacich. Panna Mária Lurdská – oroduj za nás!

Pomazanie chorých v košickom kláštore


MICHALOVCE – V utorok 11. februára 2020 pri príležitosti kňazských rekolekcií nás navštívili kňazi michalovského dekanátu spolu s Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom – metropolitom, aby spoločne slúžili sv. omšu v našej Kaplnke sv. Terezky v Michalovciach. Po sv. omši si kňazi uctili relikvie svätých a otca arcibiskupa sme obdarovali […]

Kňazské rekolekcie v michalovskom kláštore


MICHALOVCE/VYSOKÁ NAD UHOM – V sobotu 8. februára 2020 sme sa zúčastnili putovania k relikviám bl. Anny Kolesárovej z Pavloviec nad Uhom do Vysokej nad Uhom, ktorá sa konala vrámci 83. púti radosti pre mladých pod názvom „Máš na to!“. Text a foto: sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC  

„Máš na to“ vo Vysokej nad UhomSviatok Obetovania Pána (2. februára) sa v Katolíckej cirkvi slávil ako Deň zasväteného života. V tento (alebo skôr či neskôr) deň sa už tradične biskupi stretávajú s rehoľníkmi a rehoľníčkami pôsobiacimi na území ich diecéz. Naše sestry sa zúčastnili stretnutí v týchto mestách: TRNAVA – Svätú omšu v sobotu 1. […]

Deň zasväteného života 2020


Rok Božieho slova „Ako voda neprestáva tiecť, kým nedosiahne najnižší bod a úroveň mora, tak aj Božie slovo neprestáva plynúť, kým nedosiahne úroveň srdca. A zvlášť, ak ide o radosť. Ohlasovanie radosti, ktoré by znamenalo len odovzdanie myšlienky či zvesti o radosti, no neprinášalo by radosť, by ešte nebolo radostným […]

Rok Božieho slova


Každoročným zvykom primátora mesta Michalovce Mgr. Viliama Zahorčáka je navštíviť mestské materské školy na začiatku nového roka. Tento rok, 8. januára 2020 poctil svojou návštevou aj našu CMŠ sv. Terezky spolu s vedúcou odboru školstva a športu Ing. Katarínou Polákovou. Spoločne sa s nami modlili v kaplnke kláštora za požehnanie […]

Návšteva primátora Michaloviec v CMŠ sv. Terezky


Požehnanie priestorov CMŠ a kláštora 9. januára 2020 v Michalovciach, v kaplnke Kláštora sv. Terezky, za prítomností detí, učiteliek a sestier slúžil sv. omšu vdp. Stanislav Pavúk, po ktorej požehnal priestory domu i škôlky. Text a foto: sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC  

Požehnanie priestorov CMŠ a kláštora v Michalovciach
Dobrá novina v Žiari nad Hronom Na sviatok sv. Štefana 26. decembra 2019 v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Žiari nad Hronom vrámci svätej omše prebehla aj koleda Dobrej noviny. Deti nacvičili so sr. M. Zdenkou Koprdovou, FDC koledy a vinše, aby tak prispeli k pomoci pre chudobné deti v […]

Dobrá novina v Žiari nad Hronom


VEľKÉ LEVÁRE – Vo štvrtok 26:12.  v kláštornej kaplnke vo Veľkých Levároch bol vianočný koncert v podaní Patrika Hodeka, ktorý hral na akordeón a Šimona Nimscha na gitare. Sprievodné slovo mala Eliška Hodeková. Potešili naše staršie spolusestry a navodili krásnu vianočnú atmosféru. Na záver sestra Metoda všetkým popriala požehnané sviatky […]

Vianočný koncert v kláštore Hubertinum vo Veľkých Levároch


Dobrá novina v Michalovciach Sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC a sr. M. Christiana Števárová, FDC pripravili pre deti pásmo vinšov s piesňami a spolu s nimi sa zapojili do koledovania Dobrej noviny 25. decembra 2019 vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie a v Domove dôchodcov v Michalovciach. Text a foto: […]

Dobrá novina v Michalovciach

Ako malý darček k Vianociam sme pre sestry FDC, Rodinu Božskej lásky a sympatizantov našej rehole vytvorili mobilnú aplikáciu Modlitebník FDC, ktorý je možné si stiahnuť do mobilu na: https://stanislavjochman.github.io/marianky/ Je to skúšobná verzia, ktorú vytvorili Stanislav Jochman, študent – maturant na Gymnáziu na Alejovej ulici v Košiciach a sr. […]

Mobilná aplikácia Modlitebník FDC


„Konať dobro, rozdávať radosť, robiť šťastnými a viesť do neba…“ Matka Františka, Božia služobnica Vystúpenie v Klube dôchodcov Deti z CMŠ v Žiari nad Hronom navštívili v predvianočnom čase (18. decembra 2019) miestny Klub dôchodcov. Stovka seniorov sa tu stretáva počas celého roka. Sr. M. Zdenka Koprdová, FDC a p. učiteľka Mgr. […]

Vystúpenie v Klube dôchodcov v Žiari nad HronomModlitby za povolania v Michalovciach 19. december 2019 – Dnešný večer sme sa v našej kaplnke stretli rehoľníci z rôznych komunít v Michalovciach, aby sme sa modlili za nové povolania a za vernosť v povolaní. Po spoločnej modlitbe sme sa ešte zdieľali pri malom agapé. Text a foto: sr. M. […]

Modlitby za povolania v Michalovciach


1. sv. prijímanie v Michalovciach V stredu 18. decembra 2019 pri sv. omši vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie v Michalovciach po prvýkrát pristúpila k sv. prijímaniu Alina Olenčin z Ukrajiny, ktorú dlhodobo duchovne pripravovala sr. M. Christiana Števárová, FDC. Po sv. omši sme pre Alinu pripravili v našom kláštore […]

1. sv. prijímanie v Michalovciach


Vianočné vystúpenie v CMŠ v Michalovciach Ako tradične každý rok sa 11. decembra 2019 uskutočnilo vianočné vystúpenie detí CMŠ sv. Terezky v Michalovicach, na ktoré boli pozvaní rodičia i starí rodičia. Nechýbali pri tom ani sestry z komunity. Text a fotky: sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC

Vianočné vystúpenie v CMŠ v Michalovciach


Adventná duchovná obnova pre ženy v Trnave Sobotňajšie odpoludnie sa žienky rozhodli pozastaviť a načerpať na duchovnej obnove v sprievode sestier Zuzany a Veroniky. Meditovali sme o Božom Slove z evanjelia svätého Lukáša. Sestra Veronika nás v prvej časti pozvala k úvahám o našom prežívaní príchodu Pána, povzbudila k opretiu […]

Adventná duchovná obnova pre ženy v TrnaveDuchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hronom Dňa 7. decembra 2019 sa v cirkevnej škole v Žiari nad Hronom konala duchovná obnova pre ženy, ktorú pripravili sestry zo žiarskej komunity. Pozvanie prijalo 35 žien. Prednášala sestra Jana Pavla Lalíková, FDC na tému: „Mária – Božia dcéra“. Pán dekan Ján Flajžík […]

Adventná duchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hronom


Adventná duchovná obnova v Michalovciach V sobotu popoludní 7. decembra 2019 sa v Kláštore sv. Terezky v Michalovciach uskutočnila tradičná adventná duchovná obnova pre ženy. Prednášku na tému „Tajomstvo Márie“ si pripravila sr. M. Christiana Števárová, FDC, texty k adorácii vybrala sr. M. Benedikta Máťošová, FDC. O sviatosť zmierenia a […]

Adventná duchovná obnova v Michalovciach


V sobotu 7. 12. 2019 sa konala v kláštore Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Prievidzi duchovná obnova pre ženy našej farnosti Prievidza – mesto. Zišlo sa ich 16. Duchovne ich v prednáške sprevádzala sr. M. Xavéria Mikulová, FDC. Sviatosť zmierenia a sv. omšu slúžil kaplán farnosti Mgr. Dominik Kučera. Do […]

Z adventnej duchovnej obnovy v Prievidzi


Požehnanie adventných vencov v Žiari nad Hronom V piatok 29.11.2019 duchovný správca Cirkevnej základnej školy Ján Kraus požehnal adventné vence, ktoré priniesli na sv. omšu určení žiaci zo všetkých tried. S dievčatami piatych ročníkov viazala adventné vence sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC. Počas posviacky adventných vencov pri sv. omši […]

Požehnanie adventných vencov v Žiari nad HronomZbierka na „Ondrejskom jarmoku“ 29. novembra 2019 sa S. M. Alžbeta a S. M. Christiana spolu s učiteľkami a deťmi z CMŠ sv. Terezky zúčastnili Ondrejského jarmoku v CZŠ sv. Michala v Michalovciach, kde predávali výrobky vyrobené učiteľkami CMŠ. Výťažok z tohto predaja poputuje do Ugandy na štúdium pre naše […]

Zbierka na „Ondrejskom jarmoku“


21. november v Michalovciach Vo štvrtok 21. novembra 2019 v kaplnke Kláštora sv. Terezky v Michalovciach a v deň výročia založenia našej Kongregácie slúžil sv. liturgiu o. Emil Zorvan za prítomností detí a učiteliek CMŠ sv. Terezky. Podľa východnej tradície otec Emil na záver osobitne požehnal deti. Text a foto: […]

21. november v Michalovciach


151. výročie založenia Kongregácie Dcér Božskej Lásky 21. november 1868 sa stal dňom založenia našej Kongregácie. O tomto dni v historických prameňoch FDC čítame: Mesiac november bol doteraz pre každú členku našej Spoločnosti najdôležitejší, lebo 21. novembra 1868 sa začalo jej založenie, preto vždy v tento deň, na sviatok Obetovania Panny Márie, bývajú obliekané […]

151. výročie založenia Kongregácie Dcér Božskej Lásky


Trnavská novéna 2019 TRNAVA – Pred sviatkom Obetovania Panny Márie (21. novembra), kedy si naša Kongregácia pripomína výročie založenia, sa v Trnave koná Trnavská novéna. Sestry so študentkami, ktoré sú ubytované v Ubytovacom zariadení Marianum sa aktívne zapoja do liturgie modlitbou, hraním a spevom. Program novény:

Trnavská novéna 2019