Tvorba

Diela

Aktuality

Svätojozefská púť v košickom kláštore

Svätojozefská púť v košickom kláštore Na slávno

Read More

Pôstna duchovná obnova pre dievčatá v Trnave

Dôvera nechať sa objať My, šesť ovečiek, sme sa v

Read More

Nedeľa Laetare (radosti) v Žiari nad Hronom

Nedeľa Laetare (radosti) v Žiari nad Hronom V marci 2

Read More

Pôstna duchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hronom

Pôstna duchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hronom

Read More

Pôstna duchovná obnova pre ženy v Trnave

Pôstna duchovná obnova pre ženy v Trnave V sobotu 3.

Read More

Adorácia za nové duchovné povolania v Žbinciach

Adorácia za nové duchovné povolania v Žbinciach V s

Read More

Pôstna duchovná obnova pre ženy v Prievidzi

Pôstna duchovná obnova pre ženy v Prievidzi V sobotu

Read More

Púť detí z Prievidze do Hronského Beňadika

Púť detí z Prievidze do Hronského Beňadika Počas

Read More

Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte

Duchovná obnova pre katechétov a kňazské rekolekcie

Read More

Púť do kaplnky sestier v Žiari nad Hronom

Púť do kaplnky sestier v Žiari nad Hronom Dňa 21. 2

Read More

Pôstna duchovná obnova pre dievčatá v Trnave

Pôstna duchovná obnova pre dievčatá v Trnave Veroni

Read More

Projekt CMŠ Ivanka pri Dunaji

Projekt CMŠ Ivanka pri Dunaji

Read More

Životné jubileum sr. M. Stanislavy Košťálovej, FDC

Životné jubileum sr. M. Stanislavy Košťálovej, FDC

Read More

Stretnutie Detí Božskej Lásky v Michalovciach

Stretnutie Detí Božskej Lásky v Michalovciach V sobo

Read More

Relikvia bl. Titusa vo Veľkých Levároch

Relikvia bl. Titusa vo Veľkých Levároch Na sviatok s

Read More

Dekréty: plnomocné odpusky a pápežské požehnanie

Dekréty: plnomocné odpusky a pápežské požehnanie

Read More

Prosba o 2% z dane

Prosba o 2% z dane Cieľ pomoci: Rekonštrukcia a prís

Read More

Životné jubileum sr. Márie Venglikovej, FDC

Životné jubileum sr. Márie Venglikovej, FDC Dňa 20.

Read More

Životné jubileum sr. M. Leonily Dodokovej, FDC

Životné jubileum sr. M. Leonily Dodokovej, FDC Dňa 1

Read More

22. provinciálna kapitula

22. provinciálna kapitula 28 – 30. december 2017

Read More

Vianočné prianie 2017

Vianočné prianie 2017 provinciálnej predstavenej sr.

Read More

Do domu Otca: +sr. M. Júlia Hanicová, FDC

Do domu Otca: +sr. M. Júlia Hanicová, FDC Dňa 18. de

Read More

Deň bl. drinských mučeníc v Košiciach

Slávenie spomienky na bl. drinské mučenice a otvoren

Read More

Adventná duchovná obnova pre dievčatá v Trnave

Adventná duchovná obnova pre dievčatá v Trnave V so

Read More

Svätý Mikuláš v Malých Levároch

Svätý Mikuláš v Malých Levároch 2017 Tak ako kaž

Read More

Adventná duchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hronom

Adventná duchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hrono

Read More

Stretnutie Detí Božskej Lásky

Stretnutie Detí Božskej Lásky v Michalovciach V sobo

Read More

Do domu Otca: +sr. M. Marcela Vargová, FDC

V nočných hodinách 11. novembra 2017  v komunite vo

Read More

Duchovná obnova pre ženy v Trnave

Na sviatok sv. Martina – 11. novembra 2017 R

Read More

Otvorenie Jubilejného roka Dcér Božskej Lásky

V stredu 25. októbra 2017 v Materinci vo Viedni gener

Read More

Prísľuby 2017

Prísľuby v Rodine Božskej Lásky pri Kongregácii Dc

Read More

Konferencia o pastorácii povolaní v Modre

Modra 23. októbra (TK KBS) V dňoch 19. – 22. októ

Read More

„Milión detí sa modlí ruženec“ v Žiari nad Hronom

„Milión detí sa modlí ruženec“ Na celom svete v

Read More

Milión detí sa modlí ruženec v Malých Levároch

V stredu 18. októbra 2017 sme s deťmi našej školy s

Read More

Októbrová duchovná obnova pre dievčatá v Trnave

Duchovná obnova pre dievčatá v Trnave, uskutočnená

Read More

Na blahorečení don Titusa Zemana

Na jedinečnej udalosti v Cirkvi a na Slovensku –

Read More

125 rokov od založenia Kláštora „Hubertinum“ vo Veľkých Levároch

V nedeľu 24. septembra 2017 sme sa zišli sestry Slove

Read More

Dejiny: 125 rokov od založenia kláštora Hubertinum vo Veľkých Levároch

Dejiny: 125 rokov od založenia kláštora Hubertinum v

Read More

Prianie od generálnej predstavenej k sviatku Sedembolestnej

Prianie od generálnej predstavenej k sviatku Sedembole

Read More

Nová kniha: Svedkyne viery a vernosti

Pri príležitosti 90 rokov vzniku Slovenskej provincie

Read More

Svedectvo sr. M. Blanky Balonovej, FDC o bl. Titusovi Zemanovi

Titus Zeman v mojom živote (14) – Sr. M. Blanka,

Read More

Svedectvo sr. M. Anzelmy Cibíkovej, FDC o bl. Titusovi Zemanovi

Titus Zeman v mojom živote (13) – sr. M. Anzelma

Read More

Odpustová slávnosť v Košiciach – Kráľovnej pokoja

Komunita Dcér Božskej Lásky v Košiciach sa nachádz

Read More

Slávenie rehoľných jubileí v Trnave

V nedeľu 20. augusta 2017 sa v Provinciálnom dome v T

Read More

Obnova svätých sľubov 2017

V sobotu 5. augusta 2017 na sviatok Patrónky Kongregá

Read More

Duchovné cvičenia pre dievčatá v Močenku

V dňoch 6. – 9. júla 2017 prebehol druhý turnu

Read More

Z duchovných cvičení pre dievčatá v Modre

Na začiatku prázdnin sme my, dievčatá (13), prijali

Read More

Na národnej púti v Nitre

Na národnej púti 5. júla 2017 v Nitre sa zúčastnil

Read More

Na odpustovej slávnosti v Krásnej nad Hornádom

V mestskej časti Košice – Krásna nad Hronádom

Read More

Na púti v Levoči

V nedeľu 2. júna 2017 vyvrcholila Levočská púť. T

Read More

„Exkurzia“ do trnavského kláštora

„Exkurzia“ do trnavského kláštora Na sl

Read More

Te Deum v Trnave

Z príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017

Read More

Začiatok prázdnin vo veľkolevárskom kláštore

Prvý prázdninový deň náš dom ožil detským smiec

Read More

Jubileum: 90 rokov od vzniku Slovenskej provincie

V sobotu 24. júna 2017 na slávnosť Narodenia Jána K

Read More

Duchovné cvičenia pre dievčatá v Michalovciach

V dňoch 9. – 11. júna 2017 sa Michalovskom Klá

Read More

Veľké Leváre: Slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 15. júna 2017  sa v našej farnosti kona

Read More

Duchovná obnova pre ženy v Trnave

V sobotu 10. júna 2017 sa uskutočnila v Provinciálno

Read More

Rehoľná kaviareň na Festivale Lumen v Trnave

Ani tohto roku sa festival Lumen (fln.sk/2017/) nezaobi

Read More

Krst detí a 1. sv. prijímanie v Malých Levároch

Krst detí a 1. sv. prijímanie v Malých Levároch Sr.

Read More

Stretnutie Spoločenstva Detí Božskej Lásky v Michalovciach

V piatok 12. mája 2017 sa stretli Deti Božskej Lásky

Read More

Životné jubileum sr. M. Františky Krupovej, FDC

Životné jubileum sr. M. Františky Krupovej, FDC Dňa

Read More

Návšteva prvoprijímajúcich v kláštore v Prievidzi

Tags : 

Z príležitosti 100. výročia zjavenia sa Panny Mári

Read More

Slávnosť 1. sv. prijímania vo farnosti Trnava-Prednádražie

Tags : 

V mesiaci máji vyvrcholila príprava detí k sviatosti

Read More

1. sv. prijímanie v Prievidzi

V nedeľu 14.mája 2017 sa konalo prvé sväté prijím

Read More

Vizitácia provinciálnej predstavenej

Provinciálna predstavená aspoň raz do roka vykoná o

Read More

Púť do Modranky 2017

V tomto roku sa púť k Loretánskej Panne Márii v Mod

Read More

Výlet na Katarínku

V pondelok 8. mája 2017 sa uskutočnil Výlet a opeka

Read More

Adorácia za nové duchovné povolania a obnovu Cirkvi

Vo štvrtok 4. mája 2017 v Týždni modlitieb za ducho

Read More

Celoslovenské stretnutie usilujúcich o pastoráciu povolaní

V dňoch 27. – 30.  apríla  2017 sa zišlo 55 reho

Read More

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

V týždni od 28. apríla do 7. mája 2017 nás pápež

Read More

Púť vernosti Breitenfurt 2017

V sobotu 29. apríla 2017 sa uskutočnila Púť vernost

Read More

Interjuniorát 2017

V dňoch 21. až 23. apríla2017 sa uskutočnilo stretn

Read More

Hodina milosrdenstva v Košiciach-KVP

“Vždy keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú tre

Read More

Nedeľa Božieho milosrdenstva v Trnave

Sviatok Božieho milosrdenstva 23. apríla 2017 v Provi

Read More

Hodová slávnosť na CZŠ Š. Moysesa v Žiari nad Hronom

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V tomto roku sme hody v

Read More

Dar Matky Františky chudobným v Trnave

Ďakujeme všetkým darcom – na Zelený štvrtok

Read More

Pašie „detí pre deti“ na Kvetnú nedeľu v Prievidzi

V nedeľu 9. apríla 2017 sme v kostole sv. Bartolomeja

Read More

Pôstna duchovná obnova v Žiari nad Hronom

V sobotu 8. apríla 2017 sa konala na CZŠ v Žiari na

Read More

Skautské včielky v trnavskom kláštore

Skautské včielky  zo Serede si splnili svoju úlohu

Read More

Zasadnutie KVPŽR v Rožňave

V dňoch 6. – 7. apríla 2017 sa v priestoroch Bisk

Read More

Pôstna duchovná obnova v Košiciach

Vo štvrtok 6. apríla 2017 sa v Kláštore sv. košick

Read More

Krížová cesta v kláštornej záhrade

V pondelok 3. apríla 2017 o 20:00 hod. v záhrade Pro

Read More

Na Kalvárii v Hliníku nad Hronom

V piatu pôstnu nedeľu – 2. apríla 2017 –

Read More

Pôstna duchovná obnova pre dievčatá v Trnave

V sobotu 1. apríla 2017 sa uskutočnila pôstna duchov

Read More

Konferencia o evanjelizácii v Ružomberku

Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku sa dňa 2

Read More

Stretnutie sestier Provincie

V dňoch 24. – 26. marca 2017 sa v Provinciálnom

Read More

Dekanátne kolo Biblickej olympiády v Michalovciach

V stredu 22. marca 2017 sa v priestoroch Oratória sest

Read More

Pôstna duchovná obnova pre ženy v Michalovciach

V sobotu 18. marca 2017 sa v Kláštore sv. Terezky v M

Read More

Stretnutie Detí Božskej Lásky v Michalovciach

V sobotu 18. marca 2017 predpoludním navštívila Klá

Read More

Pôstna duchovná obnova pre ženy v Trnave

V sobotu 11. marca 2017 sa v trnavskom kláštore uskut

Read More

Posolstvo Svätého Otca Františka na pôstne obdobie 2017

Božie slovo je darom. Druhý je darom. Drahí bratia a

Read More

Stretnutie junioriek v Košiciach

V dňoch 24. – 26. februára 2017 sa uskutočnilo

Read More

V Nevoľnom: 5. výročie požehnania pomníka nenarodeným deťom

V sobotu 25. februára 2017 sme si vo farnosti Nevoľn

Read More

Za nové povolania vo Vrbnici

Dňa 21. februára 2017 začali sestry z michalovskej k

Read More

Jarné prázdniny v trnavskom kláštore

V utorok 21. februára 2017 počas jarných prázdnin s

Read More

Filmový večer v trnavskom kláštore

Počas jarných prázdnin – v pondelok 20. febru

Read More

Duchovná obnova pre dievčatá v Trnave

V sobotu 18. februára 2017 sa uskutočnila mesačná d

Read More