„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Modlitby k archanjelom a anjelom

Prosby k Archanjelom

„Proste svätého archanjela Rafaela, aby vás sprevádzal na cestách.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 16. 2. 1890)

„Zverujem vás Matke milosrdenstva a dávam vás pod ochranu svätého archanjela Michala.“(Matka Františka Lechnerová, Obežník, 29. 9. 1886)

„Boli sme hlboko dojaté, keď sme vstúpili do domu, v ktorom archanjel Gabriel zvestoval najčistejšej zo všetkých panien posolstvo, kde sa uskutočnilo vtelenie Božieho Syna a kde žili najsvätejšie osoby“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 30. 1. 1886)

Svätý archanjel Michal, knieža nebeského vojska, víťaz nad Nepriateľom. Boh ti daroval silu a moc, aby si svojou poníženosťou zničil mocnosti Zlého! Prosíme ťa, udeľ nám pravú pokoru srdca, neotrasiteľnú vernosť, aby sme vždy plnili Božiu vôľu, vytrvali v utrpení i v núdzi. Pomôž nám, aby sme obstáli pred Božím súdom!

Svätý archanjel Gabriel, anjel zvestovania a verný Boží posol. Otvor náš sluch, aby sme počuli tiché napomenutia a vábivé volania nášho Pána. Vypros nám milosť, aby sme správne rozumeli Božiemu Slovu, aby sme ho žili a tak plnili Božiu vôľu. Pomôž nám, aby sme boli pripravení a bdeli, keď sa vráti náš Pán.

Svätý archanjel Rafael, posol Božej lásky, prosíme ťa, zraň naše srdce horiacou láskou. Nech v nás horí túžba po Bohu, aby sme po celý život vytrvali na ceste lásky a jej mocou prekonali každú prekážku. (Pokladnica modlitieb)

Modlitba pred cestou

Svätý archanjel Rafael, ochranca všetkých cestujúcich, sprevádzaj nás spolu s chórmi anjelov. Ochráň nás pred úkladmi zlého ducha. Ochraňuj na cestách nás i všetkých, s ktorými sa stretneme.

Svätý archanjel Michal, bráň nás pred Zlým. Na príhovor našich anjelov strážcov zvrhni mocnosti temnôt do pekelnej priepasti, aby neublížili nám a ani tým, ktorí s nami cestujú.

Svätý archanjel Gabriel, spolu so všetkými tvojimi anjelmi i našimi anjelmi strážcami neustále pozdravuj trikrát milostivé Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Vyprosujte nám šťastnú cestu. Amen.

Modlitba k archanjelovi Michalovi

„Celkom osobitne si uctievajte svätého Michala Archanjela s úmyslom, aby satanovi nedovolil urobiť jednotlivým sestrám ani domom Kongregácie niečo zlého.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 1. 5. 1893)

Svätý archanjel Michal, slávne knieža nebeského vojska. Ochraňuj nás v boji s mocnosťami temnoty a so zlými duchmi, ktorý na nás dolieha. Príď na pomoc nesmrteľným dušiam, ktoré Boh stvoril na svoj obraz a podobu a draho vykúpil z otroctva Zlého. Bojuj aj teraz s vojskom anjelov Pánove boje, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi a jeho stúpencom, ktorí odišli od Boha. Zlý sa v preoblečení za anjela potuluje po zemi spolu s davom zlých duchov. Chce vyhubiť Božie meno a meno jeho Pomazaného, meno Krista. Chce zviesť duše, ktoré Boh určil pre večnú blaženosť a uvrhnúť ich do záhuby. Ako špinavý dážď rozlieva na pomýlených ľudí jed hnevu a zla. Napĺňa ich stále viac duchom klamstva, bezbožnosti a rúhania. Podporuje ich v smilstvách a v iných nerestiach. Nabáda ich k podlosti.

Svätý archanjel Michal, ty neporaziteľný hrdina pomáhaj Božiemu ľudu.

Stoj pri nás v boji proti zlým duchom a vypros nám milosť, aby sme zvíťazili. Svätá Cirkev ti dôveruje a vzýva ťa ako svojho ochrancu a patróna. Pán ti zveril duše, ktoré vykúpil. Priveď ich do večnej blaženosti. Ukáž sa ako náš ochranca a pomocník. Pros Boha, aby sa satanovi postavil do cesty a nedovoľ, aby držal ľudstvo v otroctve a škodil Katolíckej cirkvi. Prednes naše modlitby pred Božiu tvár, aby sme čo najskôr dosiahli Božie milosrdenstvo. Zvrhni pekelného draka, starého hada, satana do priepasti, aby už viac nemohol zvádzať národy. Nech svätá Cirkev, nepoškvrnená nevesta Ježiša Krista žije v pokoji a v mieri a nech sa stále rozširuje Božie kráľovstvo. (GA-KTGL, AIe, 10)

Prosba o ochranu anjelov

„Boží anjeli nech Vás stále a všade sprevádzajú.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 5. 3. 1881)

Boží anjeli, najmä vy, ktorých sme z Božej dobroty a múdrosti dostali ako zvláštnych ochrancov, sprevádzajte nás na všetkých našich cestách. Preveďte nás bez zranenia cez každé nebezpečenstvo tohto dňa. Poúčajte nás, vystríhajte nás v nebezpečenstvách, posilňujte v pokušeniach, potešujte v smútku a povzbudzujte ku konaniu dobra. Chráňte nás od každého zla a priveďte nás do večnej radosti. Amen.

Modlitba k Anjelom strážnym

„Boží anjeli nech sú Vašimi sprievodcami.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 27. 11. 1882)

Boží anjel, strážca môj
neopusť ma, pri mne stoj.
Veď ma cez kríž i doliny,
tam do nebeskej otčiny.

Daj aby som počula Božie vnuknutie,
hoc je jemné sťa vetra vanutie.
Nech každý deň a každú hodinu,
patrím viac medzi Božiu rodinu.

Stoj pri mne Anjel, strážca môj,
keď so slabosťou vediem boj.
Mocne ma drž a príď na pomoc,
keď v mojej duši vládne tma a noc.

Buď pri mne v každej ťažkosti,
vypros mi lásku, silu, milosti.
Vo svete, ťažkostiach, v bolesti,
vyprosuj pre duše radosti. Amen.

Vzývanie anjela o pomoc

„Moje duchovné dcéry, nech vás sprevádzajú svojou zvláštnou ochranou svätí anjeli. O túto milosť prosím pre vás zvlášť od Božského Srdca Ježišovho.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, február 1884)

Dobrý anjel, môj radca, poraď mi.
Dobrý anjel, môj ochranca, ochráň ma.
Dobrý anjel, najlepší priateľ, zostaň pri mne.
Dobrý anjel, môj tešiteľ, poteš ma.
Dobrý anjel, môj strážca, stráž ma.
Dobrý anjel, môj učiteľ, uč ma.
Dobrý anjel, môj pastier, sprevádzaj ma.
Dobrý anjel, môj svedok, očisti ma.
Dobrý anjel, môj pomocník, podopieraj ma.
Dobrý anjel, môj strážca, pomáhaj mi.
Dobrý anjel, môj prostredník, oroduj za mňa.
Dobrý anjel, môj sprievodca, usmerňuj ma.
Dobrý anjel, moje svetlo, osvecuj ma.

Modlime sa: Môj dobrý Anjel strážca, pamätaj na to, že Boh ma zveril pod tvoju ochranu. Odpusti mi, že som často zabúdala na tvoju nežnú starostlivosť. Môj svätý spoločník a priateľ duše, odovzdávam sa ti s dôverou. Amen.

Modlitba k Anjelovi ochrancovi

„ Zverujem vás pod ochranu svätých anjelov.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 29. 9. 1888)

Môj Anjel Strážca, Božia dobrota ma zverila pod tvoju ochranu. Osvieť ma, usmerňuj ma a veď ma. Ochraňuj ma dnes i naveky. Amen.

Pod ochranou anjelov

„Boží anjeli vás budú sprevádzať svojím príhovorom.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 16. 12. 1882)

Bože, ty nám vo svojej nesmiernej Prozreteľnosti a múdrosti posielaš svojich svätých anjelov, aby nás ochraňovali. Pre naše pokorné prosby, nám daj milosť, aby sme boli pod ich ochranou bezpečne ukryté a aby sme sa raz mohli večne tešiť z ich spoločenstva v nebi. Amen.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings