„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Uganda

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.“ (Mk 16,15)

Pôsobenie Dcér Božskej Lásky na čiernom kontinente bolo niekoľko desaťročným snom. Stal sa skutočnosťou v roku 1998.

Na žiadosť Mons. Paula K. Bakyengu, arcibiskupa v Mbarare, okrem farnosti Rushooka, sa od roku 2007 stala farnosť Kagando miestom misionárskej práce našich sestier a tiež domom noviciátu. V januári 2014 bola kánonicky zriadená tretia komunita v hlavnom meste Ugandy – v Kampale.

V januári 2017 bola kánonicky zriadená Viceprovincia Milosrdného Ježiša so sídlom v Kampale v Ugande.

História

Slávnostné vyslanie pre Ugandu v Afrike sa konalo 1. októbra 1998 v Kaplnke Generálneho domu FDC v Grottaferrate pri Ríme. Päť sestier FDC bolo vyslaných na misiu do Rushooky. Sekretár Kongregácie pre evanjelizáciu národov arcibiskup Marcello Zago koncelebroval spolu so šiestimi kňazmi sv. omšu, pri ktorej boli sestrám misionárkam odovzdané misijné kríže. Sr. Nicolina Henges, vtedajšia generálna predstavená, odovzdala a vyslala sr. Ancillu Hett z rakúskej provincie, sr. M. Alaíde Miôr z juhobrazílskej provincie, sr. M. Vedranu Ljubić z chorvátskej provincie, sr. M. Angeliku Chylu z poľskej provincie a sr. Magnu Liru Rodrigues zo severobrazílskej provincie.

6. októbra 1998 sestry misionárky odleteli z Ríma do Entebbe v Ugande, kde ich privítal Mons. Paul K. Bakyenga, biskup v Mbarare a P. Ivica Perić, OFM, farár v Rushooke.

„St. Augustin Convent“ Kláštor sv. Augustína bol slávnostne posvätený a otvorený 25. októbra 1998 – otvorenie misie v Rushooke.

28. augusta 1999 – slávnostné požehnanie a otvorenie Kláštora sv. Augustína v Rushooke. Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. Paul K. Bakyenga, arcibiskup v Mbarare za prítomnosti sr. Nicoliny Henges, generálnej predstavenej, sr. M. Caroliny Bachmann, generálnej radkyne, sestier misionárok a početných hostí a veriacich farnosti.

28. novembra 2007 – kánonické zriadenie komunity v Ruti – Kagandu a požehnanie kláštora Božského Srdca (Convent of the „Sacred Heart“). Mons. Paul K. Bakyenga, arcibiskup v Mbarare, bol hlavným celebrantom pri sv. omši a koncelebroval Mons. Lambert Bainomugisha, pomocný biskup v Mbarare a 10 kňazov. Na slávnosti boli prítomné sestry misionárky, postulantky a kandidátky, hostia a veriaci farnosti.

Komunita v Ruti – Kagando – prebieha tu počiatočná formácia – ašpirantúra, kandidatúra, noviciát. Sestry v spolupráci s dobrodincami spoločne pomáhajú pri vzdelávaní približne 91 detí a študentov; jedná sa o finančnú pomoc zväčša pre základnú a strednú školu, a v poslednom čase aj pre vysokú školu. V februári 2011 v Kagande prichádzali deti s potrebnou dokumentáciou, ďakovali za pomoc pre minulý školský rok a prosili na nasledujúci, ktorý práve začínal. Ich prejav vďaky a uznania voči sestrám a dobrodincom nám môže ukázať nasledujúci úryvok z listu George Bwesigye, ktorý s finančnou podporou dobrodincov ukončil gymnázium a teraz študuje medicínu na „Makereri University” v Kampala: „Vaša veľká pomoc nás podporila v rôznych oblastiach života: výchova, zdravie, ubytovanie… (…). Preto vyjadrujeme našu veľkú vďaku Vám všetkým, ktorí pomáhate sr. Vedrane, aby mohla pokračovať v diele lásky k nám. (…) Sestry vybudovali dom pre detí, ktoré ho nemali a tak poskytli ubytovanie mnohým deťom z ulice a vdovám. (…) Vašou láskou a finančnou pomocou, aj tou najmenšou, nám pomáhate budovať našu lepšiu budúcnosť. Stali ste sa otcom a matkou mnohých z nás a preto vám ďakujeme a sľubujeme, že sa budeme za vás modliť.“

2012 – kúpa domu v hlavnom meste Ugandy v Kampale.

05. februára 2014 – kánonické zriadenie komunity v Kampale. Pôsobia tu tri sestry. Dom je sídlom Viceprovincie Milosrdného Ježiša (január 2017). Sestry tu tiež poskytujú ubytovanie študentkám.

23. januára 2016 – 1. Večné sľuby FDC na africkom kontinente:  sr. Paskazia a sr. Fedrick

“V sobotu 23. januára v Rushooke, na mieste našej prvej komunity v Afrike, sme sa s radostným a vďačným srdcom zúčastnili eucharistickej slávnosti so zložením večným sľubov sr. Paskazie Bushemere a sr. Fedrick Komugisha.

Svätej omši predsedal apoštolský nuncius v Ugande Mons. Michael August Blume, SVD a spolu s ním koncelebroval arcibiskup Mbarary Mons. Paul K. Bakyenga a mnoho kňazov, ktorí sú tiež priateľmi a dobrodincami sestier. Medzi nimi bol aj p. Ivic Perić, OFM – františkán, ktorý nás pozval na misie do Ugandy. Bolo prítomných mnoho rehoľníkov a rehoľných sestier.

Skoro na konci homílie, keď sa nuncius obrátil na sestry profesky, povedal tieto slová: Nikdy nemôžeme zabudnúť, že naše “áno” Ježišovi je zároveň aj “áno” Jeho ľudu. Naše brány, brány našich kostolov, ale predovšetkým brány našich sŕdc majú byť otvorené Božiemu ľudu, nášmu ľudu. Byť otvorené zvlášť tým, ktorí najviac potrebujú Božie milosrdenstvo. Toto je naše misionárske poslanie!

Nuncius viac krát prejavil svoju radosť a tiež to, že je pre neho „cťou“ môcť predsedať tejto slávnosti, aj preto, lebo vďačí Dcéram Božskej Lásky v USA za začiatok svojej školskej formácie. V Severnej Amerike šesť našich sestier boli jeho učiteľkami v South Bend, v našej škole “Panny Márie Maďarskej školy”.

Hľadiac na to, koľko Pán urobil v tejto misii v Afrike od roku 1998 až po dnes, je naše srdce naplnené vďačnosťou! Aký si veľký a aké nesmierne sú tvoje dobrodenia, Bože dobrotivý a milosrdný! Poslal si robotníkov na svoju žatvu a ona priniesla veľa dobrého ovocia! Nech toto ovocie vydrží a robotníci nech nechýbajú!

Dnes pôsobíme v Ugande v troch komunitách s 9 sestrami s večnými sľubmi (2 z nich sú Afričanky) a s 8 juniorkami. Máme 6 noviciek – 3 v každom roku, 2 postulantky a 7 kandidátok. Skupina dievčat, ktoré ešte študujú, vyjadrujú svoju túžbu stať sa FDC. Dúfajme, že Pán ich všetky volá!” (Z obežníka č. 1/2016 sr. Marie Dulce Adams, FDC, gen. predst. )

Formácia a vzdelávanie

Sestry sa venujú pastorácii povolaní, formácii kandidátok, postulantiek, noviciek a junioriek vo formačnom dome v Ruti – Kagangu.

Do tejto oblasti patrí všetko, čo súvisí so vzdelávaním chudobných detí a mládeže, hlavne školská a farská katechéza. Navštevujú rodiny a školy; zúčastňujú sa na stretnutiach pastorácie povolaní a na stretnutiach získavania povolaní. Usporadúvajú stretnutia pre dievčatá, ktoré sa zaujímajú o rehoľný život. Niekoľko z nich navštevovalo alebo navštevuje katechetický kurz v Mbarare a bývajú na internáte. Sestry za ne všetko platia. Finančnú pomoc dostávajú predovšetkým z Chorvátska. Takto zabezpečuje školné a internátne výdavky pre viac ako 50 detí a mladých v Rushooke, Kabale a Mbarare.

Centrum zdravia – Dispensario, Rushooka

Sestry zriadili a pracujú v Dispensario – zdravotnom stredisku. Okrem nich tu pracujú laickí lekári a dobrovoľníci. Niekedy tu prídu študenti na prax. Centrum je dobre vybavené mikroskopmi a nástrojmi potrebnými na jednotlivé vyšetrenia a iným zdravotným materiálom nevyhnutným pre rôzne ošetrenia, liekmi a pod. Sestry privážajú zdravotný materiál a lieky z Kampaly (hlavné mesto Ugandy), alebo ich dostanú od dobrodincov zo zahraničia. Každý deň prichádza na ošetrenie mnoho ľudí – starých, mladých či matky s deťmi.

Centrum pre ženy sv. Márie a Marty, Rushooka

Mladé a dospelé ženy sa tu učia šiť, háčkovať, pliesť, variť a pod. Predávajú svoje výrobky a istú časť peňazí použijú na zakúpenie nového materiálu a usporiadanie ďalších kurzov. V tejto činnosti jej pomáhajú 2 domorodé učiteľky. Vedľa centra je záhrada, o ktorú sa stará jeden pán pod vedením sr. Angeliky. Dopestovaná zelenina slúži ako učebný materiál pre kurzy varenia.

Mlyn sv. Jozefa, lis a hospodárstvo, Rushooka

V úmysle, aby sa život ľudí v Rushooke uľahčil, sestry postavili mlyn. Mnoho ľudí prichádza mlieť kukuricu alebo milet (istý druh prosa, ktoré sa tam pestuje a robia z neho nápoj alebo rôzne druhy jedál). V mlyne sú zamestnaní štyria pracovníci, ktorí sa starajú tiež o ošípané. Sestry tiež chovajú sliepky, občas im niekto daruje kozu…

Od septembra 2010 sa v Mlyne sv. Jozefa začal lisovať slnečnicový olej. Na začiatku sestry zadarmo rozdelili 450 kg slnečnicového semena tým, ktorí chceli slnečnicu pestovať. Zo 100 kg semien sa vylisuje približne 30 litrov oleja. Odpad z lisovania sa použije pre sliepky a pre ošípané.

Starostlivosť o dom a záhradu: Rushooka, Ruti – Kagando, Kampala

Jedna sestra má na starosti náš dom a záhradu v Rushooke. Pomáhajú jej dvaja domorodí muži. Tiež je k dispozícii všetkým, ktorí zvonia na bránu a prichádzajú s rozličnými požiadavkami.

Na zabezpečenie hmotných potrieb sestier, dorastu, dobrovoľníkov a chudobných v efektívne využívajú pozemky na pestovanie a chov dobytka a domácej hydiny vo všetkých komunitách v Ugande.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings