„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Modlitby k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Modlitba zjednotenia s Božským Srdcom

„Všetky Vás dávam pod ochranu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.“ (Matka Františka Lechnerová, Testament, 28. 8. 1892)

Najhlbšia úcta Srdca Ježišovho, s tebou sa zjednocujem.

Spaľujúca láska Srdca Ježišovho,

Nekonečná horlivosť Srdca Ježišovho,

Zadosťučinenie Srdca Ježišovho,

Vďakyvzdanie Srdca Ježišovho,

Mocná dôvera Srdca Ježišovho,

Vrúcna modlitba Srdca Ježišovho,

Pokora Srdca Ježišovho,

Poslušnosť Srdca Ježišovho,

Pokoj a miernosť Srdca Ježišovho,

Nevysloviteľná dobrota Srdca Ježišovho,

Všetko objímajúca láska Srdca Ježišovho,

Hlboká sústredenosť Srdca Ježišovho,

Nežná starostlivosť Srdca Ježišovho o obrátenie hriešnikov,

Vrúcne zjednotenie Božského Srdca Ježišovho s nebeským Otcom,

Vôľa, úmysel a túžba Srdca Ježišovho,

Zvolania k Božskému Srdcu Ježišovmu

„Odporúčam Vás Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a odovzdávam Vás pod ochranu Matky Božej.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 25. 10. 1883)

Láska Srdca Ježišovho, zapáľ moje srdce!

Sila Srdca Ježišovho, posilni moje srdce!

Milosrdenstvo Srdca Ježišovho, odpusť môjmu srdcu!

Trpezlivosť Srdca Ježišovho, neunav sa na mojom srdci!

Vláda Srdca Ježišovho, zaujmi celé moje srdce!

Vôľa Srdca Ježišovho, disponuj mojím  srdcom!

Horlivosť Srdca Ježišovho, stráv moje srdce!

Nepoškvrnená Panna Mária, pros za nás Božské Srdce Ježišovo!

Zasvätenie sa Božskému Srdcu Ježišovmu

„Áno, zvelebujme Pána, a vzdávajme mu vďaky, v jednote s jeho svätou vôľou, vo svätom povolaní,  s neúnavnou snahou o zmenu života, s dobrými úmyslami a so všetkých síl sa snažme, aby sme v 25. roku trvania nášho rehoľného života dosiahli to, čo Pán od nás očakáva a čím by sme privolali plnosť Božieho požehnania.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 25. 10. 1892)

Božské Srdce Ježišovo!

My Dcéry Božskej Lásky so všetkými, ktorých si nám zveril, pokorne kľačíme pred tebou. Pevne veríme, že si skutočne prítomný v Najsvätejšej oltárnej sviatosti a že prichádzaš so svojou láskou v ústrety všetkým ľuďom. Najsvätejšie srdce Ježišovo, hľadíme na teba s najväčšou úctou a láskou. Klaniame sa ti spolu s Pannou Máriou, všetkými anjelmi a svätými. Zo srdca túžime, aby sme ťa raz mohli uctievať, chváliť a oslavovať po celú večnosť.

Srdce Ježišovo plné lásky!

Sme zarmútené, keď vidíme, ako trpí tvoja nevesta Cirkev. Prichádzame k tebe, lebo len ty sám nás môžeš osviežiť!

Láskavé srdce Ježišovo!

Ďakujeme ti za všetky milosti a dobrodenia, ktoré sme od teba dostali a stále dostávame. Ďakujeme ti, že si nás povolal kráčať po cestách, ktoré nám ukázal svätý otec Augustín.

Úcty hodné Srdce Ježišovo!

Aj keď sme nehodné, aby sme ti slúžili, predsa dôverujeme tvojmu milosrdenstvu a láske. Obetujeme ti dušu, rozum, vôľu, pamäť a  srdce.

Zvelebujeme ťa spolu s preblahoslavenou Pannou Máriou, naším ochrancom svätým Jozefom, svätým otcom Augustínom a s celým nebom. Chceme ťa milovať viac ako doteraz. Nech sa naše srdce stane svätým obetným oltárom, na ktorom horí oheň lásky. Nech sa radostne spaľuje počas celého života, tak ako to robíš ty, Božské srdce Ježišovo. Obetujeme ti všetky naše myšlienky, slová a skutky. Zasväcujeme ti naše srdcia, domy a diela, v ktorých pôsobíme z tvojej milosti. Tvojmu Srdcu zasväcujeme celú našu Kongregáciu. Chceme ťa uctievať. Nech sa ti zapáči táto obeta. Daj nám milosť, aby sme ti ostali verné až do konca a neustále žili v tvojom srdci. Srdce Ježišovo buď nám spásou. Amen.

Vzývanie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

„Kiež by nás úctyhodné srdce milosrdného Pastiera znova prijalo ako svoje verné ovečky a odlúčilo od nás nehodné.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 6. 8. 1891)

1. Môj láskavý Ježiš, keď rozjímam nad tvojim Srdcom a vidím, ako horí láskou a nehou voči hriešnikovi, som naplnená radosťou a dôverou, že ma prijmeš. Mnohokrát som zhrešila a teraz ľutujem svoje previnenia. Ľutujem ich ako Peter a kajúca Mária Magdaléna, lebo som nimi urazila teba, najvyššie Dobro. Odpusť mi všetky moje hriechy. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, chcela by som radšej zomrieť, ako ťa znova uraziť. Dokedy budem žiť, túžim po tom, aby moja láska bola celkom ako tvoja.

Najsvätejšie Srdce môjho Ježiša, daj, aby som ťa stále viac a viac milovala!

2. Ježišu, zvelebujem tvoje pokorné srdce. Ďakujem ti, že je pre mňa vzorom. Nielenže ma povzbudzuješ, aby som ťa nasledovala, ale sám si prešiel predo mnou cestu poníženia, aby som mohla ľahšie ísť za tebou. Bola som nevďačná. Ako ďaleko som blúdila. Odpusti mi. Zriekam sa všetkej pýchy a túžby po sláve. V pokore srdca ťa chcem nasledovať, a tak dosiahnuť pokoj a spásu. Daj mi silu a všetky potrebné milosti na ceste za tebou a budem ťa naveky chváliť a zvelebovať.

Najsvätejšie Srdce môjho Ježiša, daj, aby som ťa stále viac a viac milovala!

3. Ježiš, obdivujem tvoje trpezlivé srdce. Ďakujem ti za príklad tvojej trpezlivosti. Keď hľadím na teba, ponáram sa do svojej slabosti. Uvedomujem si, že sama nedokážem zniesť ani najmenšiu nepríjemnosť. Prosím ťa, vlej do môjho srdca vytrvalú a horlivú lásku ku krížu a k sebazapieraniu, aby som ťa nasledovala na Kalváriu a tak obsiahla nebeskú radosť a slávu.

Najsvätejšie Srdce môjho Ježiša, daj, aby som ťa stále viac a viac milovala!

4. Milovaný Ježiš, keď kontemplujem miernosť tvojho Srdca, preniká ma skľúčenosť, pretože vidím, že moje srdce nie je ako tvoje. Niekedy stačí jedno slovo, chladný výraz tváre, odpor a môj pokoj sa stráca. Odpusti mi a daj mi milosť nasledovať ťa v každej situácii v duchu pokoja a miernosti.

Najsvätejšie Srdce môjho Ježiša, daj, aby som ťa stále viac a viac milovala!

5. Ježiš, chválim a zvelebujem tvoje veľkodušné srdce, ktoré zvíťazilo nad smrťou. Hanbím sa, keď vidím, že to moje je bojazlivé a má strach pred každou nespravodlivosťou a falošnosťou. Naliehavo ťa prosím o odvahu a silu, aby som po víťaznom boji na zemi, dosiahla odmenu v nebi.

Najsvätejšie Srdce môjho Ježiša, daj, aby som ťa stále viac a viac milovala!

S dôverou sa zverme materinskému srdcu Panne Márie:

Matka môjho Pána a moja Matka, vypros mi pravú úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, Tvojmu Synovi, aby som ukrytá v Jeho Srdci, verne radostne a horlivo plnila svoje povinnosti a vytrvala v jeho službe.

Srdce Ježišovo, zapálené láskou k nám.

Zapáľ naše srdcia láskou k tebe.

Modlime sa: Prosíme ťa, Bože, nech nás Duch Svätý zapáli ohňom, ktorý Ježiš Kristus z hĺbky svojho Srdca zoslal na zem a chcel, aby mocne horel. Lebo on s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Modlitba dôvery k Božskému Srdcu Ježišovmu

Spoločne sa pomodlite nasledovnú modlitbu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, aby vám dal milosť úprimnosti. (Porov.: Matka Františka Lechnerová, Obežník, 16. 12. 1882)

Láskavý Ježiš, nikdy som nepočula, že by si opustil niekoho, kto ti dôveroval, uctieval tvoje najsvätejšie Srdce a prosil ťa o pomoc. Pane a Kráľ sŕdc, prichádzam k tebe so svojimi hriechmi a padám pred tebou na kolená. Najsvätejšie Srdce, neodmietaj moje modlitby, ale prijmi ich a vypočuj. Láskavé a milosrdné Srdce Ježišovo!

Prosba k Božskému Srdcu Ježišovmu

„Božské Srdce Ježišovo bude sprevádzať Dcéry Božskej Lásky (…) svojím mocným požehnaním.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 18. 4. 1882)

Božské Srdce Ježišovo, vo svojej všemohúcnosti zmiluj sa nad nami úbohými hriešnikmi. Udeľ nám milosť, o ktorú ťa prosíme na príhovor Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie, tvojej a našej Matky. Amen.

Panna Mária, Matka Srdca Ježišovho, ty nádej beznádejných, oroduj za nás!

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings