„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Skláňam sa pred Tajomstvom

Svedectvo povolania sr. M. Faustíny Zaťkovej, FDC

“Žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista.“ (Ef 4,15)

Tieto riadky píšem preto, aby sa niekto povzbudil a vykročil na cestu svojho povolania.

Môj život je nádherný: je to spleť radosti a bolesti, krásy aj utrpenia, no zo všetkého v ňom rezonuje láska. V apríli 1994 som čítala v Katolíckych novinách článok o našej reholi. Najviac ma oslovil názov našej rehole – Kongregácia Dcér Božskej Lásky. Vau! Dcéra Božskej Lásky – to je meno a ľudovo sestry mariánky. Nič krajšie a výstižnejšie som doteraz nepočula a to som 28-ty rok v kláštore.

Detstvo

Narodila som sa v prekrásnom kraji – na Liptove. Za moje rodisko označujem dedinu Bobrovec, aj keď som vyrastala v Jakubovanoch. Bobrovec je pre mňa skutočne môj domov, lebo tu som bola pokrstená vo Farskom kostole sv. Juraja a to už šiesty deň po mojom narodení. Tu začal Boží život vo mne rásť. Mama ma musela pokrstiť tajne, lebo môj otec a jeho rodina boli evanjelici. Tí chceli, aby som bola pokrstená v evanjelickom kostole. Keď ma tam chceli pokrstiť, tak mama povedala pravdu, že dieťa je pokrstené v katolíckom kostole. Od tejto chvíle začal môj zápas o vieru.

Potrebu viery som ako dieťa nevnímala intenzívne. Mama nás naučila základné modlitby, ktoré sme sa so starkou v Bobrovci cez prázdniny modlievali. Tam som chodila so sesternicami do kostola. Vnímala som tento svet ako tajomno.

Zdalo sa mi prirodzené, že chodím do spevokolu so svojimi kamarátkami, ktoré boli evanjeličky. No a bola tam moja staršia sestra, ktorej som sa chcela vo všetkom podobať. Nacvičovali sme na evanjelickej fare v Liptovskom Ondreji, spolužiačkin otec bol evanjelický pán farár. Stará mama chodila na jeseň „kopať švábku“ (vyberať zemiaky) na farské.

Povolanie

Zlom zapríčinili viaceré faktory. V roku 1989 bol prevrat. Sestra odišla na internát a ja som ostala sama. Keď som sa rozhodovala v ôsmom ročníku na akú školu pôjdem, mama navrhla strednú zdravotnú školu v Ružomberku, ktorú viedli rehoľné sestry. Moja reakcia bola: NIKDY! EŠTE BY SOM SA STALA MNÍŠKOU! Vybrala som si školu, ktorá ma skutočne bavila – obchodnú. Do triedy som chodila s mojou sesternicou a ďalšími dievčatami z Bobrovca. Prihlásila som sa spolu s nimi na hodiny náboženstva, ktoré boli v budove Gymnázia a učil nás pán farár Anton Tyrol (dnes profesor biblickej teológie). Po prvej hodine som išla za ním s prosbou, že by som sa rada pripravila k prvému sv. prijímaniu. Ochotne mi to prisľúbil a so sestrou sme chodili na náuky na mikulášsku faru. Po čase nás prekvapil s návrhom, že okrem prvého svätého prijímania budeme mať v ten deň aj birmovku. Naša príprava sa rozšírila o pár strán z Katechizmu. Sviatosti sme prijali 14. februára 1993 a od tejto chvíle som si intenzívne uvedomovala, že tá mníška zo mňa bude.

Táto myšlienka mi niekedy nedala ani dýchať. Musela som si prebojovať zápas nielen vo vnútri, no hlavne navonok. Naša evanjelická rodina sa nemohla zmieriť s tým, že sme so sestrou potvrdili, že sme katolíčky. Začali sme sa angažovať v živote našej malej diasporálnej farnosti v Liptovskom Ondreji. Pán nás obe obdaril hudobným talentom, tak sestra spievala žalmy a ja som postupne začala hrať na organe. Jedny Vianoce boli naozaj nádherné. Môj otec bol s nami v katolíckom kostole. Sestra hrala na husliach a spievala a ja som ju doprevádzala na organe.

No prišli aj ďalšie boje a víťazstvá. Začala som sa veľmi modliť za to, aby som rozpoznala svoje povolanie. Na scénu prichádzali chlapci. Nechápala som. „Bože, s týmto človekom si viem predstaviť celý môj život! Prečo mi ho posielaš a pritom cítim, že ma chceš mať úplne pre seba?“ Takto som sa modlila tri roky.

Istotu v povolaní do kláštora som nadobudla počas duchovných cvičení v Banskej Belej v roku 1995. Po svätej spovedi sa ma kňaz opýtal, či nechcem ísť do kláštora. Odpovedala som veľmi horlivo: „Áno, k Dcéram Božskej Lásky!“ Nikdy som sa s týmito sestrami nestretla, nevedela som aký majú habit a bolo mi to úplne fuk. O dva mesiace som napísala žiadosť o prijatie. Počas osobného stretnutia som bola milo prekvapená ich jednoduchým oblečením a chudobou kláštora. Cítila som sa tu doma! „Tu je miesto, kde ma chce Pán mať.“ – boli moje slová sr. Márii Venglikovej, vtedajšej provinciálnej predstavenej, keď som sa vrátila z kaplnky v prievidzkom kláštore.

Počas maturitného ročníka som tajne chodila do kláštora. Vedeli o tom dvaja kňazi: môj duchovný vodca Vladislav Saniga (v súčasnosti duchovný správca Spišskej katolíckej charity) a náš pán farár Alojz Bakoš (zomrel v roku 2001). Prvý bol nadšený, druhý odmeraný voči môjmu osobnému rozhodnutiu.

Prišla nedeľa pred maturitnými skúškami. Naobedovali sme sa a potom som oznámila, že v piatok odchádzam do kláštora. Reakcia bola! Prvý krát som videla otca plakať, bolo to veľmi silné, začal ma presviedčať a to isté sestra s mamou: „Si mladá, nevieš, čo chceš. Však si si dala prihlášku na vysokú školu. Tu môžeš hrať na organe a pomáhať vo farnosti, načo v kláštore…“ Tlak sa stupňoval. Zmaturovala som. V piatok 7. júna 1996 som odišla z domu do kláštora. Vrátila som sa až po šiestich rokoch…

Po ukončení šesťdňových duchovných cvičení v auguste 1996 prišla za mnou sr. Mária. Opýtala sa ma, či nechcem vstúpiť o rok skôr do noviciátu. Moje rozhodnutie bolo veľmi jednoduché, lebo tesne pred tým som si vykonala generálnu svätú spoveď a popoludní som zaspala. Sníval sa mi nádherný sen, ktorý bol prípravou na to, čo nasledovalo. Pán Ježiš mi povedal: Teraz príde za tebou sr. Mária a opýta sa ťa, či chceš nastúpiť do noviciátu. Povedz áno. Mám za teba náhradu a ukázal mi tri dievčatá, ktoré neskôr skutočne k nám vstúpili.

Skúška povolania

Otec sa celý čas nevedel s tým vysporiadať. V deň obliečky prišiel do Trnavy s úmyslom odviesť ma domov. Skoro sa mu to podarilo. Uniesol ma v taxíku na stanicu a tam sme sa o tom rozprávali. Nechcel rešpektovať moje rozhodnutie. Už-už ma tlačil do autobusu, ktorý smeroval na Liptov. Nechcela som robiť rozruch, až pri nastupovaní som povedala, že ma unáša. Vtedy som sa vytrhla a bežala som, ako som vládala. Autobus som videla odchádzať a išlo mi puknúť srdce. Uplakaná som sa vrátila do kláštora, kde už bola slávnosť mojej spolunovicky sr. M. Evy Duffkovej. Moja obliečka sa konala v kláštornom kruhu 8. septembra 1996.

Neviem povedať ako to vyzeralo u nás doma, no nečakané „prepady“ kláštora v Trnave mojím otcom stáli za to. Prišiel, vyhrážal sa… Dvojročný noviciát som prežila v radosti a tešila som sa na zloženie sľubov. Po dohode s predstavenými som nepozývala rodičov na sľuby. Darček k zloženiu sľubov som dostala rozvod mojich rodičov. Otec uviedol aj dôvod: manželka nezabránila dcére k vstupu do kláštora.

V roku 2002 som pôsobila v komunite v Prievidzi. Na Veľký piatok som zdvihla telefón a na druhej strane mi oznamoval hlas: „Váš otec leží na našom oddelení a žiada, aby ste prišli. Má rakovinu hrubého čreva a jeho stav je vážny.“ Nevedela som, či to nie je ďalšie z jeho klamstiev, ktorými ma chcel vytiahnuť z kláštora. Informáciu som si overila u mamy. Tá to potvrdila. O pár dní som cestovala s jedným kňazom a spolusestrou k nám domov. Otec bol evidentne schudnutý a mal jasné a menej jasné chvíle. Druhý krát som ho navštívila cez letné prázdniny. Nevedela som, že je to naše posledné stretnutie. Pokojne sme sa rozprávali. Ukazoval, čo robí, že číta Sväté písmo. Pri lúčení mi povedal, že mi odpúšťa, že som odišla do kláštora. Aj ja som mu odpustila a som mu to povedala. Plakal… O dva mesiace zomrel.

Vtedy som pochopila, prečo som dostala meno sr. M. Faustína (Inak v našej Kongregácii si mená vyberáme, ja som meno dostala…, to je ďalší dlhý príbeh :). Moje srdce má byť plné lásky a milosrdenstva od najbližších až po tých, ktorí sú na okraji záujmu ostatných. Pán Ježiš Kristus nikoho nevylúčil zo svojej lásky. Túto lásku zviditeľňujem v Kongregácii Dcér Božskej Lásky a na miestach, kde ma predstavení pošlú.

Večné sľuby

V Kaplnke Najsvätejšej Eucharistie v provinciálnom dome v Trnave som 5. augusta 2005 zložila večné sľuby. Bol to pre mňa jedinečný deň. Úplne som sa odovzdala Pánovi Ježišovi Kristovi. Pri tomto akte boli prítomní moji najbližší: mama, sestra, príbuzní, spolusestry a priatelia. Svätú omšu celebroval otec biskup Mons. Dominik Tóth spolu s vsdp. dekanom ThLic. Vladislavom Sanigom a vdp. farárom JCDr. ThDr. Milošom Kohútkom, PhD.

Misia v Cirkvi a v Kongregácii

Pán Boh mi doprial ukončiť štúdium katolíckej teológie (2002), semestrálne štúdium formácie mladých (2003) a sprevádzať mladých a deti v ich duchovnom raste v škole a vo farnostiach: v Žiari nad Hronom (1998-99), v Trnave-sv. Mikuláša (1999-2000), v Bánovciach nad Bebravou (2000-01), v Prievidzi (2001-2002), v Bratislave-Rači (2002-07), v Trnave a v Dolnej Krupej (2007-09), v Košiciach-Juhu (2009-15) a v Michalovciach (2015-16).

Vypomáhala som  v Maďarskej vice-provincii v Budapešti (september – december 2016). Po návrate na Slovensko som opäť učila katolícke náboženstvo v Trnave – na Prednádraží a na Tulipáne (február – jún 2017), v Košiciach – na Juhu (2017-2020) a v Trnave ako učiteľka katolíckeho náboženstva na ZŠ s MŠ A. Merici u sestier uršulínok (2000-2002).

V súčasnosti opäť pôsobím v Košiciach na Juhu ako učiteľka náboženskej výchovy na ZŠ Staničná 13 a pomáham vo farskej pastorácii.

Silným momentom pre mňa bol čas “probácie” – prípravy na zloženie večných sľubov (júl 2005) a “renovácie” – obnovy po 9 rokoch od večných sľubov (júl 2014) spolu so sestrami z Provincie Čenstochovskej Panny Márie v Poľsku, ako aj jazykový kurz maďarčiny v Budapešti (júl – august 2015).

Talenty

Stretnúť ma môžete aj na túrach v Tatrách a iných slovenských horách. Spravujem 2 webové stránky, tvorím katechetické pomôcky a materiály, hrám na organe a rada pomôžem tam, kde môžem. 😀

Som Bohu vďačná za všetko, čím som prešla v mojom živote a usilujem sa žiť v Božej prítomnosti.

sr. M. Faustína Zaťková, FDC

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings