„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Modlitby k sv. Rodine

Modlitba k Svätej Rodine

„Teraz volám k Márii, aby Vám všetkým vyprosila požehnanie svojho Božieho Syna a nech je Vašou Matkou, Ochrankyňou a Predstavenou a svätý Jozef nech spravuje Kongregáciu.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 17. 12. 1885)

Láskavý Ježiš, Ty si posvätil pozemskú rodinu svojím životom i príkladom. Zhliadni aj na našu rodinu, ktorá s dôverou prosí o tvoju milosť. Pamätaj, že naša komunita patrí tebe, pretože sa ti zasvätila a darovala, aby plnila službu, pre ktorú si nás povolal. Ochraňuj náš dom a chráň nás pred nebezpečenstvom. Pomáhaj nám v núdzi a daj nám silu, aby sme vytrvali v nasledovaní Svätej Rodiny. Daj, aby sme ti počas nášho pozemského života ostali verné v poslušnosti a v láske a aby sme ťa raz mohli chváliť v nebi. Mária, naša Matka, utiekame sa pod tvoju ochranu. Tvoj Syn zaiste vypočuje Tvoj príhovor. A ty, slávny patriarcha svätý Jozef, pomáhaj nám svojím mocným príhovorom a odovzdaj naše sľuby skrze Pannu Máriu Ježišovi. Amen. (Lev XIII, pápež. GA-KTGL, AIe,10)

Modlitba Jána Pavla II. k Svätej rodine

„Mária, Obdivuhodná Matka, iste pre každú sestru rada vyprosí požehnanie svojho Božieho Syna, a svätý Jozef sa otcovsky postará o každý dom.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 6. 8. 1891)

Svätá rodina z Nazareta, spoločenstvo lásky Ježiša, Márie a Jozefa, vzor a ideál každej kresťanskej rodiny, tebe zverujeme naše rodiny. Otvor srdcia rodín pre vieru, prijatie Božieho Slova, pre vydávanie kresťanského svedectva, aby sa stali žriedlom nových a svätých povolaní. Povzbuď mysle rodičov, aby boli dobrými vodcami pre svoje deti, aby sa o ne starali s láskou, svedomitosťou, múdrosťou a aby ich s bázňou viedli na ceste k duchovným a večným hodnotám. Prebuď v srdciach mladých ľudí správne svedomie a slobodnú vôľu, aby dozrievali v  múdrosti, veku a milosti a boli otvorení veľkoryso prijať dar Božieho povolania.  Svätá rodina z Nazareta, daj aby sme kontemplovaním a nasledovaním tvojej úprimnej modlitby, veľkodušnej poslušnosti, dôstojnej chudoby a panenskej čistoty, boli pripravení plniť Božiu vôľu a sprevádzať tých, ktorí sú povolaní k osobitnému nasledovaniu Krista, „ktorý za nás dal seba samého“. (Porov. Tít 2, 14). Amen. (Ján Pavol II., Vatikán, 26. 12., na sviatok Svätej rodiny 1993)

 Modlitba zasvätenia rodiny

„Celú Kongregáciu a každú sestru zverujem pod ochranu Svätej rodiny. Nech je svätý Jozef otcom každého domu, Mária nech v nich vládne svojou materinskou láskou a Božie Dieťa nech je učiteľom všetkých rehoľných čností, a tak bude všetko smerovať k dobrému. Aby sa táto prosba k Svätej rodine obnovovala, bude sa každú nedeľu po svätej omši konať zasväcujúca modlitba k Svätej rodine.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 27. 12. 1887)

Ježiš, náš Vykupiteľ, bol si poslaný z neba, aby si nám dal príklad a zjavil svetu svoje učenie. Väčšiu časť pozemského života si žil v skromnom dome v Nazarete a bol si poslušný Márii i Jozefovi. Posvätil si túto rodinu a ona je vzorom pre všetky kresťanské rodiny. Prijmi našu rodinu, ktorá sa ti teraz zasväcuje. Ochraňuj ju. Daj aby v nej vládol tvoj pokoj, svornosť, kresťanská láska i bázeň a aby sa čoraz viac podobala tvojej rodine. Nech všetci, ktorí v nej žijú, majú účasť na večnej blaženosti. Milovaná Mária, Matka Krista a naša Matka, daj, nech na tvoj láskavý príhovor, prijme Ježiš toto pokorné zasvätenie a daruje nám svoje milosti a požehnanie. Svätý Jozef, ochranca Ježiša a Márie, pomáhaj nám  svojím mocným príhovorom v našich duchovných a materiálnych potrebách, aby sme spoločne s Pannou Máriou večne zvelebovali nášho Vykupiteľa Ježiša Krista. Amen. (Tlač a vydavateľstvo Rudolf Brzezowsky & synovia vo Viedni. GA-KTGL, AIe, 10)

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings