„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

15. december: bl. Drinské mučenice – liturgické texty

15. december: bl. Drinské mučenice – liturgické texty