Ročný archív: 2020
Svedectvo sr. M. Jany Pavly, ktorá slúži v karanténnom centre od 18. apríla do 2. mája 2020: Život otvára mnoho dverí, tentokrát sa mi otvorili dvere karanténneho centra pre repatriantov v Banskej Bystrici.Služba nadobudla úplne inú podobu. Výzbroj najvyššej možnej ochrany, tj. respirátor, štít, ochranný overal, rukavice – sa na […]

Služba v karanténnom centre
Prosba o 2 percentá z dane Pomôžte podporiť: skvalitnenie výučbového procesu v našich cirkevných materských školách v Ivanke pri Dunaji a v Michalovciach oprava Cirkevnej materskej školy sv. Terezky v Michalovciach dobudovanie ubytovania pre vysokoškolskú dievčenskú mládež Trnave formácia a pastorácia nových povolaní Obchodné meno:        Kongregácia Dcér Božskej Lásky  na Slovensku Sídlo:                              Halenárska […]

Prosba o 2 percentá z dane


Veľkonočné priania 2020 od provinciálnej predstavenej a z komunity Trnava z komunity Veľké Leváre: z komunity Bratislava: Pán naozaj vstal z mŕtvych. Aleluja! Požehnanú a milostiplnú Veľkú Noc Vám zo srdca prajú a v modlitbách na Vás pamätajú spolusestry z Bratislavy, sr. Klaudia, sr. Edith, sr. Michaela a sr. Miriam. […]

Veľkonočné priania 2020


Mládež – sebaprijatie – sebadarovanie. To bola hlavná téma dvojdňového stretnutia, ktoré sa konalo od piatku do soboty 21. a 22. februára 2020 v Kúpeľoch Nimnica. Viacerí biskupi, delegáti z diecéz/eparchií, cirkevných inštitúcii, spoločenstiev, spolkov, združení a hnutí, zástupcovia reholí, zasvätené osoby i angažovaní laici sa zamýšľali nad pastoráciou mládeže. Vychádzali […]

Piate stretnutie biskupov, laikov a zasvätenýchMICHALOVCE – V utorok 11. februára 2020 pri príležitosti kňazských rekolekcií nás navštívili kňazi michalovského dekanátu spolu s Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom – metropolitom, aby spoločne slúžili sv. omšu v našej Kaplnke sv. Terezky v Michalovciach. Po sv. omši si kňazi uctili relikvie svätých a otca arcibiskupa sme obdarovali […]

Kňazské rekolekcie v michalovskom kláštore
Sviatok Obetovania Pána (2. februára) sa v Katolíckej cirkvi slávil ako Deň zasväteného života. V tento (alebo skôr či neskôr) deň sa už tradične biskupi stretávajú s rehoľníkmi a rehoľníčkami pôsobiacimi na území ich diecéz. Naše sestry sa zúčastnili stretnutí v týchto mestách: TRNAVA – Svätú omšu v sobotu 1. […]

Deň zasväteného života 2020


Rok Božieho slova „Ako voda neprestáva tiecť, kým nedosiahne najnižší bod a úroveň mora, tak aj Božie slovo neprestáva plynúť, kým nedosiahne úroveň srdca. A zvlášť, ak ide o radosť. Ohlasovanie radosti, ktoré by znamenalo len odovzdanie myšlienky či zvesti o radosti, no neprinášalo by radosť, by ešte nebolo radostným […]

Rok Božieho slova