Mesiac: január 2021

Prosba o 2 percentá z dane

Prosba o 2 percentá z dane

Každoročne musí daňovník (FO, PO) podľa legislatívy platnej v našom štáte odviesť daň vo výške, ako mu určuje zákon č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov. Vy, ako daňovník, sa môžete slobodne rozhodnúť, či dve percentá z vašich daní poputujú do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte činnosť: …

Do domu Otca: +sr. M. Andreja Piškiová, FDC

Do domu Otca: +sr. M. Andreja Piškiová, FDC

Parte a nekrológ +sr. M. Andreji Piškiovej, FDC:

Životné jubileum sr. M. Jozefy, FDC

Životné jubileum sr. M. Jozefy, FDC

Dňa 27. decembra 2020 v kruhu sestier v komunite vo Veľkých Levároch oslávila sr. M. Jozefa Plevová, FDC svoje životné jubileum – 75 rokov. Ad multos annos, sr. Jozefa!