Deň: 20. januára 2021

Do domu Otca: +sr. M. Andreja Piškiová, FDC

Do domu Otca: +sr. M. Andreja Piškiová, FDC

Parte a nekrológ +sr. M. Andreji Piškiovej, FDC: