Deň: 12. februára 2021

Do domu Otca: +sr. M. Pavlína Pánisová, FDC

Do domu Otca: +sr. M. Pavlína Pánisová, FDC

Parte +sr. M. Pavlíny Pánisovej, FDC: