Rok Božieho slova „Ako voda neprestáva tiecť, kým nedosiahne najnižší bod a úroveň mora, tak aj Božie slovo neprestáva plynúť, kým nedosiahne úroveň srdca. A zvlášť, ak ide o radosť. Ohlasovanie radosti, ktoré by znamenalo len odovzdanie myšlienky či zvesti o radosti, no neprinášalo by radosť, by ešte nebolo radostným […]

Rok Božieho slova


Prosba o 2 percentá z dane Pomôžte podporiť: skvalitnenie výučbového procesu v našich cirkevných materských školách v Ivanke pri Dunaji a v Michalovciach oprava Cirkevnej materskej školy sv. Terezky v Michalovciach dobudovanie ubytovania pre vysokoškolskú dievčenskú mládež Trnave formácia a pastorácia nových povolaní Obchodné meno:        Kongregácia Dcér Božskej Lásky  na Slovensku Sídlo:                              Halenárska […]

Prosba o 2 percentá z dane


Každoročným zvykom primátora mesta Michalovce Mgr. Viliama Zahorčáka je navštíviť mestské materské školy na začiatku nového roka. Tento rok, 8. januára 2020 poctil svojou návštevou aj našu CMŠ sv. Terezky spolu s vedúcou odboru školstva a športu Ing. Katarínou Polákovou. Spoločne sa s nami modlili v kaplnke kláštora za požehnanie […]

Návšteva primátora Michaloviec v CMŠ sv. Terezky


Požehnanie priestorov CMŠ a kláštora 9. januára 2020 v Michalovciach, v kaplnke Kláštora sv. Terezky, za prítomností detí, učiteliek a sestier slúžil sv. omšu vdp. Stanislav Pavúk, po ktorej požehnal priestory domu i škôlky. Text a foto: sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC  

Požehnanie priestorov CMŠ a kláštora v Michalovciach
Dobrá novina v Žiari nad Hronom Na sviatok sv. Štefana 26. decembra 2019 v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Žiari nad Hronom vrámci svätej omše prebehla aj koleda Dobrej noviny. Deti nacvičili so sr. M. Zdenkou Koprdovou, FDC koledy a vinše, aby tak prispeli k pomoci pre chudobné deti v […]

Dobrá novina v Žiari nad Hronom


VEľKÉ LEVÁRE – Vo štvrtok 26:12.  v kláštornej kaplnke vo Veľkých Levároch bol vianočný koncert v podaní Patrika Hodeka, ktorý hral na akordeón a Šimona Nimscha na gitare. Sprievodné slovo mala Eliška Hodeková. Potešili naše staršie spolusestry a navodili krásnu vianočnú atmosféru. Na záver sestra Metoda všetkým popriala požehnané sviatky […]

Vianočný koncert v kláštore Hubertinum vo Veľkých Levároch


Dobrá novina v Michalovciach Sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC a sr. M. Christiana Števárová, FDC pripravili pre deti pásmo vinšov s piesňami a spolu s nimi sa zapojili do koledovania Dobrej noviny 25. decembra 2019 vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie a v Domove dôchodcov v Michalovciach. Text a foto: […]

Dobrá novina v Michalovciach

Ako malý darček k Vianociam sme pre sestry FDC, Rodinu Božskej lásky a sympatizantov našej rehole vytvorili mobilnú aplikáciu Modlitebník FDC, ktorý je možné si stiahnuť do mobilu na: https://stanislavjochman.github.io/marianky/ Je to skúšobná verzia, ktorú vytvorili Stanislav Jochman, študent – maturant na Gymnáziu na Alejovej ulici v Košiciach a sr. […]

Mobilná aplikácia Modlitebník FDC


„Konať dobro, rozdávať radosť, robiť šťastnými a viesť do neba…“ Matka Františka, Božia služobnica Vystúpenie v Klube dôchodcov Deti z CMŠ v Žiari nad Hronom navštívili v predvianočnom čase (18. decembra 2019) miestny Klub dôchodcov. Stovka seniorov sa tu stretáva počas celého roka. Sr. M. Zdenka Koprdová, FDC a p. učiteľka Mgr. […]

Vystúpenie v Klube dôchodcov v Žiari nad HronomModlitby za povolania v Michalovciach 19. december 2019 – Dnešný večer sme sa v našej kaplnke stretli rehoľníci z rôznych komunít v Michalovciach, aby sme sa modlili za nové povolania a za vernosť v povolaní. Po spoločnej modlitbe sme sa ešte zdieľali pri malom agapé. Text a foto: sr. M. […]

Modlitby za povolania v Michalovciach


1. sv. prijímanie v Michalovciach V stredu 18. decembra 2019 pri sv. omši vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie v Michalovciach po prvýkrát pristúpila k sv. prijímaniu Alina Olenčin z Ukrajiny, ktorú dlhodobo duchovne pripravovala sr. M. Christiana Števárová, FDC. Po sv. omši sme pre Alinu pripravili v našom kláštore […]

1. sv. prijímanie v Michalovciach


Vianočné vystúpenie v CMŠ v Michalovciach Ako tradične každý rok sa 11. decembra 2019 uskutočnilo vianočné vystúpenie detí CMŠ sv. Terezky v Michalovicach, na ktoré boli pozvaní rodičia i starí rodičia. Nechýbali pri tom ani sestry z komunity. Text a fotky: sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC

Vianočné vystúpenie v CMŠ v Michalovciach


Adventná duchovná obnova pre ženy v Trnave Sobotňajšie odpoludnie sa žienky rozhodli pozastaviť a načerpať na duchovnej obnove v sprievode sestier Zuzany a Veroniky. Meditovali sme o Božom Slove z evanjelia svätého Lukáša. Sestra Veronika nás v prvej časti pozvala k úvahám o našom prežívaní príchodu Pána, povzbudila k opretiu […]

Adventná duchovná obnova pre ženy v TrnaveDuchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hronom Dňa 7. decembra 2019 sa v cirkevnej škole v Žiari nad Hronom konala duchovná obnova pre ženy, ktorú pripravili sestry zo žiarskej komunity. Pozvanie prijalo 35 žien. Prednášala sestra Jana Pavla Lalíková, FDC na tému: „Mária – Božia dcéra“. Pán dekan Ján Flajžík […]

Adventná duchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hronom


Adventná duchovná obnova v Michalovciach V sobotu popoludní 7. decembra 2019 sa v Kláštore sv. Terezky v Michalovciach uskutočnila tradičná adventná duchovná obnova pre ženy. Prednášku na tému „Tajomstvo Márie“ si pripravila sr. M. Christiana Števárová, FDC, texty k adorácii vybrala sr. M. Benedikta Máťošová, FDC. O sviatosť zmierenia a […]

Adventná duchovná obnova v Michalovciach


V sobotu 7. 12. 2019 sa konala v kláštore Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Prievidzi duchovná obnova pre ženy našej farnosti Prievidza – mesto. Zišlo sa ich 16. Duchovne ich v prednáške sprevádzala sr. M. Xavéria Mikulová, FDC. Sviatosť zmierenia a sv. omšu slúžil kaplán farnosti Mgr. Dominik Kučera. Do […]

Z adventnej duchovnej obnovy v Prievidzi


Požehnanie adventných vencov v Žiari nad Hronom V piatok 29.11.2019 duchovný správca Cirkevnej základnej školy Ján Kraus požehnal adventné vence, ktoré priniesli na sv. omšu určení žiaci zo všetkých tried. S dievčatami piatych ročníkov viazala adventné vence sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC. Počas posviacky adventných vencov pri sv. omši […]

Požehnanie adventných vencov v Žiari nad HronomZbierka na „Ondrejskom jarmoku“ 29. novembra 2019 sa S. M. Alžbeta a S. M. Christiana spolu s učiteľkami a deťmi z CMŠ sv. Terezky zúčastnili Ondrejského jarmoku v CZŠ sv. Michala v Michalovciach, kde predávali výrobky vyrobené učiteľkami CMŠ. Výťažok z tohto predaja poputuje do Ugandy na štúdium pre naše […]

Zbierka na „Ondrejskom jarmoku“


21. november v Michalovciach Vo štvrtok 21. novembra 2019 v kaplnke Kláštora sv. Terezky v Michalovciach a v deň výročia založenia našej Kongregácie slúžil sv. liturgiu o. Emil Zorvan za prítomností detí a učiteliek CMŠ sv. Terezky. Podľa východnej tradície otec Emil na záver osobitne požehnal deti. Text a foto: […]

21. november v Michalovciach


151. výročie založenia Kongregácie Dcér Božskej Lásky 21. november 1868 sa stal dňom založenia našej Kongregácie. O tomto dni v historických prameňoch FDC čítame: Mesiac november bol doteraz pre každú členku našej Spoločnosti najdôležitejší, lebo 21. novembra 1868 sa začalo jej založenie, preto vždy v tento deň, na sviatok Obetovania Panny Márie, bývajú obliekané […]

151. výročie založenia Kongregácie Dcér Božskej Lásky


Trnavská novéna 2019 TRNAVA – Pred sviatkom Obetovania Panny Márie (21. novembra), kedy si naša Kongregácia pripomína výročie založenia, sa v Trnave koná Trnavská novéna. Sestry so študentkami, ktoré sú ubytované v Ubytovacom zariadení Marianum sa aktívne zapoja do liturgie modlitbou, hraním a spevom. Program novény:

Trnavská novéna 2019Dňa 22.10.2019 sa na Spojenej piaristickej škole Františka Hanáka v Prievidzi uskutočnila duchovná obnova pre študentov sekundy piaristického gymnázia, ktorú viedla sr. M. Eva Duffková, FDC. Študenti mali prednášky v dvoch blokoch zamerané na vzory svätosti. Pre chlapcov to bol sv. Martin, vojak a biskup a pre dievčatá sv. Alžbeta […]

Duchovná obnova pre študentov piaristického gymnázia v Prievidzi


 Dňa 12.10.2019 sme skladali prísľuby v Bazilike Narodenia Panny Márie v Mariánke pri Bratislave. Doživotné prísľuby skladala naša členka Zuzana Marta Magátová z Topoľčian. Prvé prísľuby Otília Mária Grausová z Trnavy. Do kandidatúry vstúpila Dagmar Pavlove z Prievidze. Páter Ján Otruba, kapucín slúžil sv. omšu v pútnickom dome bratov Tešiteľov a pri skladaní prísľubov bol […]

PRÍSĽUBY  RODINY BOŽSKEJ LÁSKY V MARIÁNKEMICHALOVCE – V utorok 1. októbra 2019 oslávili deti a zamestnanci CMŠ sv. Terezky v Michalovciach deň spomienky svojej patrónky. Svätú omšu v kaplnke kláštora slúžil dekan Stanislav Pavúk, ktorá bola doprevádzaná spevom detských piesní. Deti sa tiež vo svojich triedach rozprávali o živote sv. Terezky, vyfarbovali omaľovánky a nechýbal […]

Oslava patrónky CMŠ sv. TerezkyMICHALOVCE – V dňoch 26. – 27. augusta 2019 sa uskutočnila duchovná obnova pre zamestnancov Cirkevnej materskej školy sv. Terezky v Michalovciach. K zdravej výchove a radostnej práci povzbudil prítomných počas prednášok o. Dávid Zorvan, ktorý tiež vysluhoval sviatosť zmierenia a každý deň slávil v kaplnke kláštora svätú liturgiu. Text […]

Duchovná obnova zamestnancov CMŠ sv. Terezky


Pozdrav od generálnej predstavenej sr. Marie Dulce Adams, FDC k sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenskej provincie Kongregácie Dcér Božskej Lásky:

K sviatku Sedembolestnej Panny Márie


KRAKOV – Dňa 25.07.2019 bola členkami kapituly zvolená generálna predstavená sr. Maria Dulce Adams, FDC a druhé 6-ročné obdobie povedie našu Kongregáciu. Budú jej pritom pomáhať generálne radkyne, ktoré boli zvolené 26.07.2019: sr. M. Benwenuta Kaczocha, FDC (PL), sr. Isair Barbaro, FDC (Brasil), sr. Danica Sanader (HR) a sr. Martina […]

Nové generálne vedenie


KRAKOV/TRNAVA – V dňoch 7. až 31. júla 2019 prebieha v Provinciálnom dome Provincie Čenstochovskej Panny Márie v Krakove na Pendžichove 27. generálna kapitula Kongregácie Dcér Božskej Lásky. Téma: Odborníčky spoločenstva, zviditeľňovaním lásky Boha Otca Syna a Ducha Svätého Cieľ: Hľadať spoločne cestu ako žiť mystiku stretnutia, ožiarené svetlom vzájomnej […]

27. Generálna kapitula FDC v KrakoveZačiatok dovolenkovo-prázdninového času na Halenárskej ulici v Trnave u sestier mariánok sa niesol v duchu duchovných cvičení pre dievčatá a ženy. Stretli sme sa vo štvrtok (4.7. 2019) na svätej omši u františkánov, kde sme spolu so zástupcami reholí prosili o nové duchovné povolania. Vstup do ticha prebiehal skrz celonočnú […]

Z duchovných cvičení pre ženy a dievčatá v Trnave


PRIEVIDZA – Dňa 1. júla 2019 sa uskutočnila  v kláštore Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Prievidzi duchovná obnova pre dievčatá, ktoré navštevujú 6. – 7.  ročník základnej školy.  Dievčatá pochádzajú z Prievidze a jej okolia. Zhromaždili sa v kaplnke a začali sme modlitbou. Potom  im sr. M. Xavéria Mikulová, FDC […]

Z duchovnej obnovy pre dievčatá v Prievidzi


Požehnanie nových a zrekonštruovaných priestorov Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji Na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla 29.06.2019 požehnal nové a zrekonštruované priestory našej CMŠ v Ivanke pri Dunaji Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita. 1. septembra 2019 sa tak v našej materskej škole otvoria dvere, tentoraz […]

Požehnanie zrekonštruovanej CMŠ Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji


VEĽKÉ LEVÁRE – Sestry z komunity vo Veľkých Levároch sa podieľali pri spoločnej oslave sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vo štvrtok 20. júna 2019 prípravou jedného oltárika počas procesie. KOŠICE – Na celomestskej oslave sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi  v nedeľu 23. júna 2019 sa aktívne zúčastnili sestry sestry […]

Slávnosť „Corpus Christi“ 2019V sobotu 15.6.2019 sa v obci Sekule konala výstava kvetov, ktorá bola spojená s ocenením najkrajších exponátov. Sestry z komunity vo Veľkých Levároch prispeli exponátmi a v kategórii orchideí sme získali ocenenie. sr. M. Laura Bratkovičová, FDC

Na výstave kvetov v Sekuliach


Z Kurzu pre ženy V piatok o piatej Po duchovných cvičeniach, duchovných obnovách pre dievčatá a ženy, sestry sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC odpovedali na neutíchajúcu potrebu žien po niečom intenzívnejšom, nazvali to ,,Kurz pre ženy“ v piatky o piatej na Halenárskej ulici v […]

Z Kurzu pre ženy V piatky o piatej


VEĽKÉ LEVÁRE – V nedeľu 26. mája 2019 do nášho kláštora Hubertínum vo Veľkých Levároch zavítal páter Jaroslav Kinka, CR s detským folklórnym súborom Młoda Kościerzyna  pochádzajúca z jeho rodiska z Poľska.  Prišli zaspievať ľudové piesne sestrám a zvlášť sestre M. Blanke Balonovej, FDC, ktorá sa v týchto dňoch dožila […]

Folkloristi z Poľska v kláštore Hubertinum


Začal Kurz pre ženy v Trnave TRNAVA – V piatok 24. mája 2019 o piatej popoludní – čiže o 17:00 hod. začal Kurz pre ženy Piatky o piatej. Vedú ho sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC v kláštore Dcér Božskej Lásky na Halenárskej ulici v […]

Začal Kurz pre ženy Piatky o piatej