„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Albánsko

Služba albánskemu ľudu – Albánsko, Kosovo, Švajčiarsko

Albánsko – štát, ktorý bol najtvrdšie postihnutý komunistickým prenasledovaním miestnej Cirkvi. Naše sestry z Provincie Božej prozreteľnosti so sídlom v chorvátskom Záhrebe pôsobia na misijných územiach v Albánsku a Kosove, ako aj v Albánskej katolíckej misii vo Švajčiarsku.

Na území Kosova sestry začali pôsobiť v roku 1961. Vo farnosti Binač (Binçë) šesť sestier vykonáva misionársku prácu a pomáha vo farskej katechéze.

V roku 1990 bola založená druhá komunita na území Kosova – v Ferizaj. Tri sestry sa venujú misionárskej práci a pomáhajú vo farnosti.

V roku 1992 v Laç založili prvú komunitu na území Albánska. Ich apoštolát je zameraný na katechézu, pomoc vo farnosti, výchovu v materskej škole a vedenie domácnosti vo františkánskom kláštore. Žije tu 5 sestier.

V roku 1993 sestry založili prvú komunitu v  Skutari (Shkodër), kde je kandidatúra pre záujemkyne o rehoľný život z územia Albánska a Kosova, nachádza sa tu študentský domov a sestry pomáhajú vo farnosti. Pôsobí tu 5 sestier.

V roku 2000 v Skutari (Shkodër) bola založená druhá komunita. Tu sa nachádza dom noviciátu, kde žijú 2 sestry a 2 novicky.

Od roku 2001 naše štyri albánske sestry pracujú v Albánskej katolíckej misii vo Sirnachu a Reussbühle  vo Švajčiarsku. Venujú sa tu kosovským Albáncom, ktorí sa sem prisťahovali za prácou. Zvlášť sa venujú katechéze detí a mládeže, no ich pomoc je mnohostranná.

Od roku 2004 sestry zviditeľňujú Božiu lásku v komunite v Gruda Re ako katechétky a učiteľky v materskej škole. Žije tu 5 sestier.

Od roku 2007 žijú naše sestry v Tiranë, v hlavnom meste Albánska. Tri sestry pracujú ako sarkristiánky v katedrále a vedú domácnosť Arcibiskupského úradu.

V roku 2009 bola založená tretia komunita v Kosove – v Doblibare. Tri sestry sa venujú deťom v materskej škole, mládeži v pastoračnom centre a pomáhajú vo farskej katechéze.

V roku 2003 sa prvý krát konala slávnosť zloženia doživotnej profesie sestier albánskej národnosti.