„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Argentína

Dcéry Božskej Lásky v Argentíne

Obdivuhodné sú cesty Božej prozreteľnosti, ktorá priviedli Dcéry Božskej Lásky do Tres Isletas, do Argentíny. Tu sr. M. Patrycja Łoza, sr. Barbara Kłys a sr. M. Catalina Lopez Rojas budú plniť Kristovu výzvu: „Choďte do celého sveta a ohlasujte Evanjelium“. Svoju misijnú službu začnú pôsobením v domove dôchodcov a službou pri farskej pastorácii. Otvoreniu tejto prvej misie v Argentíne predchádzalo pozvanie biskupa Huga Nicolás Barbaro, z diecézy San Roque, ktorému veľmi záležalo na tom, aby tam pôsobili naše sestry, preto ich prijal s veľkou radosťou, vďačnosťou a požehnaním.

Oficiálne založenie komunity sa uskutočnilo 8. septembra 2012, na sviatok Narodenia Panny Márie. V ten istý deň odovzdala sr. M. Benwenuta Kaczocha, provinciálna predstavená sr. M. Patrycji Łoza menovací dekrét predstavenej domu a zverila jej starostlivosť o misionársku komunitu a jej činnosť. Misionárky nastúpili do svojej služby k starým, chorým ľuďom a do pastoračnej činnosti so zápalom a láskou. Sú presvedčené, že ich Ježiš povolal, aby každý deň konali dobro, prinášali radosť, robili šťastným a iných viedli do neba.

Ďakujeme Trojjedinému Bohu, že poslal našim misionárkam dobrých ľudí, ktorých pomoc a dobroprajnosť je nenahraditeľná pre pôsobenie Dcér Božskej Lásky v Tres Isletas. Ďakujeme aj našim misionárkam, že prijali novú službu s vierou a odvahou. Modlime sa, aby toto dielo prinieslo oslavu Boha a ľuďom potrebnú pomoc.

Sr. M. Benwenuta Kaczocha, FDC, provinciálna prestavená Poľskej provincie

(Správa zo založenia komunity)