„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Bl. Drinské mučenice

Blahoslavená Jula Ivaniševičová a spoločníčky – 15. december

Do Sarajeva prišli Dcéry Božskej Lásky v roku 1882 na pozvanie arcibiskupa bl. Jozefa (Josipa) Stadlera. Matka Františka Lechnerová, zakladateľka Kongregácie, osobne priviedla prvé sestry. V roku 1911 otvorili v Pale, neďaleko Sarajeva, kláštor „Máriin dom“. Tento dom sa stal známym skutkami milosrdenstva. V čase druhej svetovej vojny, v roku 1941, žilo v kláštore v Pale päť sestier: sr. M. Jula Ivaniševič (Chorvátka, 48 ročná, predstavená), sr. M. Berchmana Leidenix (Rakúšanka, 76 ročná), sr. M. Krizina Bojanc (Slovinka, 56 ročná), sr. M. Antonija Fabijan (Slovinka, 36 ročná) a sr. M. Bernadeta Banija (Maďarka, 29 ročná).

Sestry svojím životom a svojou prácou vydávali svedectvo kresťanskej lásky podľa spirituality Kongregácie. S obetavou láskou ošetrovali chorých, veľkoryso rozdeľovali chlieb v štátnych detských domovoch, bez rozdielu náboženstva a národnosti. A predsa 11. decembra 1941 zaútočili na kláštor srbskí četníci, zdevastovali ho a podpálili. Päť sestier násilne odviedli do Goražde. Prešli „krížovú cestu“ zimou, snehom, bez teplého oblečenia, zažili vyhrášky a vypočúvanie.

Cestou 76-ročnú sestru Berchmanu, celkom vyčerpanú od dlhého putovania nechali četníci v Sjetline. Po desiatich dňoch, 23. decembra 1941, ju zavraždili.

Ďalšie sestry, sr. Jula, sr. Krizina, sr. Antonija a sr. Bernadeta, museli pokračovať v ceste do Goražde. Toto nemilosrdné putovanie trvalo 4 dni. Do Goražde prišli 15. decembra popoludní. Četníci ich zatvorili do vojenských kasární na druhé poschodie. Večer sa vrátili podnapití vojaci a vnikli do ich izby. Sestry sa v obrane svojej ľudskej dôstojnosti a svojho zasvätenia Bohu sľubom čistoty bránili, vytrhli sa z rúk útočníkov a vyskočili z okna. Prekvapení četníci zbehli dolu a dobodali ich. Mŕtve telá odvliekli k rieke Drine, ktorá sa stala ich hrobom.

V roku 2002 bol ukončený diecézny proces blahorečenia Božích služobníc sr. M. July Ivaniševič a jej štyroch spolusestier.  My, Dcéry Božskej Lásky, sme nesmierne  vďačné Svätému Otcovi Benediktovi XVI. za uznanie mučeníctva našich sestier Drinských mučeníc, ktoré boli 24. septembra 2011 v Sarajeve oficiálne zapísané do zoznamu blahorečených v Katolíckej Cirkvi.

Sú mocné orodovníčky, najmä v ťažkých situáciách a v nebezpečenstve života. Dúfame, že ich preliata krv je semenom, z ktorého vzídu nadšení kresťania a mnohé duchovné povolania.

O Drinských mučeniciach sa viac dozviete z:

Dokument o bl. Drinských mučeniciach – TV Gloria – klikni tu.