„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Bolestný ruženec s Matkou Františkou

Bolestný ruženec s Matkou Františkou

Z duchovnej tradície Matky Františky Lechnerovej zostavili novicky FDC: