„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Bratislava

Kláštor Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

sa  nachádza v lokalite Horský park, vo farnosti Panny Márie Snežnej, Bratislava – Kalvária.

História

V rokoch 1984-1990 tu prebiehala tajná formácia členiek. Dom v rokoch 1990 – 2002 slúžil zvlášť pre študentky a sestry, ktoré prichádzali do Bratislavy. V rokoch 2003 – 2007 sestry pôsobili ako katechétky vo farnosti Bratislava – Rača. V rokoch 2011-15 jedna sestra vyučovala na Cirkevnej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Bratislave – Ružinove matematiku, informatiku a náboženskú výchovu. V rokoch 2016-2020 pôsobila jedna sestra ako lekárnička v Lekárni sv. Alžbety v Onkologickom ústave.

Súčasnosť

V rokoch 2016-17 dom prešiel rekonštrukciou. Sestry pôsobia vo výchovno – vzdelávacej činnosti: na Spojenej cirkevnej škole sv. Františka v Karlovej Vsi – učiteľka nemeckého jazyka a na Základnej škole na Hlbokej ceste a na Tanečnom konzervatóriu na Gorazdovej ulici – učiteľka náboženskej výchovy. Pomáhajú pri pastorácii povolaní a organizovaní duchovných obnov pre dievčatá a ženy.

Menoslov sestier pôsobiacich v komunite:

  1. sr. M. Christiana Števárová, FDC
  2. sr. M. Michaela Ševčíková, FDC
  3. sr. Klaudia Luptáková, FDC

Adresa

Jánošíkova 6
811 04 Bratislava

Kontakty

Tel.: 02 54 77 70 08
E-mail: bratislava@marianky.sk