„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Bratislavský Prešporáčik v CMŠ Ivanka pri Dunaji

Dňa 1.7.2021 začali sme prázdninový režim. Hneď v prvý deň do materskej školy zavítal Žabčo a Lienka s Bratislavským prešporáčikom. Deti absolvovali okružnú cestu po obci Ivanka pri Dunaji. Vypočuli si povesť a odpovedali na hádanky.

Deti sa veľmi tešili.

Reakcia organizátorov podujatia.

Chcem maximálne poďakovať všetkým skutočne úžasným detičkám a musím Vám povedať, že takto skvelé, šikovné a hlavne slušné detičky sme ešte nezažili a to máme za sebou vyše 10.000 rôznych detičiek, ale to aké boli Vaše detičky to som skutočne ešte nezažil, slušnosť, vďaka, pokora, inteligencia a po jazde aké ku mne boli no radosť a bolo mi cťou byť vo vašej škôlke úrpimne sa mi aj ťažko odchádzalo, keď ma detičky brali na dvor.

        Ján Fašung