Pozvánky
Plnomocné odpustky v košickom kláštore Možnosť získať plnomocné odpustky v Kláštore sv. košických mučeníkov pre verejnosť: Svätá omša: utorok 16:30 hod. Korunka k Božieho milosrdenstva denne o 15:00 hod. Vešpery denne o 16:30 hod. Po dohode so sestrami aj v inom čase. Kontakt: Košice Dekréty: plnomocné odpusky a pápežské požehnanie

Plnomocné odpustky v košickom kláštore