„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Charizma

Našou charizmou

je zviditeľňovanie Božej lásky, ktorú prežívame vo svojom srdci. Túto lásku sa usilujeme žiť v prvom rade v našich sesterských komunitách a medzi ľuďmi, kde pôsobíme.

Podľa charizmy našej zakladateľky staráme sa o duchovný rozmer hlavne dievčat a žien, formou duchovných obnov, duchovných cvičení, individuálneho duchovného sprevádzania. Vychovávame v kresťanskom duchu deti v materských školách, vyučujeme náboženstvo a iné predmety (napr. nemecký jazyk, matematiku, občiansku náuku) na školách, sme disponované pre službu vo farnosti: služba kostolníčky, formácia detí, mládeže a ich rodičov. Konáme sociálny a výchovný apoštolát medzi chorými, starými a opustenými. Sme otvorené na aktuálne výzvy, ktoré podporujú rozvoj nášho apoštolátu.

V súčasnosti pôsobíme na troch kontinentoch: v Európe, v Amerike a v Afrike, v 20-tich krajinách. Generálny dom sídli v Grottaferrate pri Ríme.