„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Dejiny: Svedkyne viery a vernosti

Dejiny: Svedkyne viery a vernosti

Svedectvá sestier o násilnom zrušení kláštorov a o živote počas komunistickej totality 1950-1990: