Duchovné cvičenia Rodiny Božskej Lásky


DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE RODINU BOŽSKEJ LÁSKY

V dňoch pôstneho obdobia 8.-11. marca 2018 sa konali duchovné cvičenia nášho spoločenstva Rodiny Božskej Lásky pri FDC v TEREZIÁNUME – Exercičnom dome a duchovnom centre Komunity Kráľovnej pokoja v Močenku, ktorého moderátorom je a zároveň naším exercitátorom bol ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Tupý, PhD.

Téma duchovných cvičení: Spiritualita sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre – 2. cyklus. Prvý cyklus sme absolvovali pred rokom.

Duchovných cvičení sa zúčastnili  členovia a kandidáti Rodiny Božskej Lásky  (FaDC). Duchovne nás sprevádzali: sr. M. Christiana Števárová, FDC – koordinátorka Rodiny Božskej Lásky na Slovensku a sr. M. Michaela Ševčíková, FDC – zodpovedná  za oblastné formačné stretnutia  v Trenčíne a v Prievidzi.

V prekrásnom prostredí opraveného biskupského kaštieľa sme si mohli vypočuť vzácne prednášky, mali sme každý deň ranné chvály, sv. omšu, vešpery, adoráciu, kompletórium.

Bolo to prostredie plné lásky a pokoja a mohli sme tam veľa načerpať. Láska a ochota všetkých,  ktorí sa vždy starali, len aby nám nič nechýbalo, sa ani slovami nedá popísať.

V kaplnke sa nachádzajú relikvie sv. Terezky, ktoré sme si mohli uctiť.

Sv. Terezka – tá múdra učiteľka Cirkvi  – učiteľka lásky, stále nás učí mnohé.

Sv. Terezka, oroduj za nás!

autor článku:  Monika Diňová