„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Ekvádor

Juhobrazílska provincia so sídlom v Santa Maria, RS, v roku 2005 založila prvú komunitu

v Ekvádore

Manabi. Tri sestry vykonávajú misionársku prácu. Druhá komunita v Mante bola založená v roku 2008. V oboch komunitách pôsobí 7 sestier.