„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

FDC vo svete

Generálny dom, Grottaferrata, Rím, Taliansko, IT

 1. Rakúska provincia Matky Trikrát Obdivuhodnej, Viedeň, AT
  • 5 komunít, Rakúsko
  • 1 komunita, Nemecko
 2. Česká viceprovincia Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Opava, CZ
  • 2 komunity, Česko
 3. Chorvátska provincia Božej Prozreteľnosti, Záhreb, Chorvátsko, HR
  • 25 komunít, Chorvátsko
  • 8 komunít, Bosna a Hercegovina
  • 3 komunity, Kosovo
  • 5 komunít, Albánsko
  • 1 komunita, Švajčiarsko
  • 1 komunita, Nemecko
 4. Poľská provincia Panny Márie Čenstochovskej, Krakov, PL
 5. Provincia Svätej Rodiny, Staten Island, New York, USA
  • 5 komunít, USA
 6. Anglická viceprovincia Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Hunstanton, UK
 7. Provincia Zvestovania Panny Márie, Santa Maria, RS, Južná Brazília
 8. Provincia Panny Márie Snežnej, Natal, RN, Severná Brazília
  • 20 komunít, Brazília
 9. Ugandská viceprovincia „Milosrdného Ježiša“, Kampala, Uganda
  • 3 komunity, Uganda
 10. Slovenská provincia „Sedembolestnej Panny Márie, Trnava, SK
  • 8 komunít, Slovensko