Ivanka pri Dunaji


Kláštor Kráľovnej anjelov

História

Od roku 1946 do roku 1950 sestry v Ivanke pri Dunaji pôsobili ako učiteľky v materskej škole a mali na starosti siroty.

V roku 1991 nadviazali vo výchovnej činnosti ako katechétky, neskôr (1995) tu bol zriadený Detský domov rodinného typu a od roku 2003 je tu Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov.

Súčasnosť

Sestry pracujú v materskej škole, organizujú duchovné obnovy pre rodičov detí a pomáhajú vo farnosti Sv. Jána Krstiteľa. Jedna sestra pracuje ako lekárnička v Lekárni sv. Alžbety pri Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave.

V súčasnosti priestory materskej školy sú v rekonštrukcii a buduje sa prístavba. Výchovný proces prebieha v náhradných priestoroch v Kaštieli u pátrov jezuitov (oproti). Posviacka zrekonštruovaných priestorov je plánovaná 29. júna 2019, ktorú vykoná Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita.

Menoslov sestier pôsobiacich v komunite:

  1. sr. M. Magdaléna Stručková, FDC
  2. sr. M. Agáta Packová, FDC
  3. sr. M. Miriam Pipíšková, FDC

Kontakty:

Nám. padlých hrdinov 30
90028 Ivanka pri Dunaji

Komunita:

Telefón: –
e-mail: ivanka@marianky.sk

CMŠ:

Telefón: 02 45945414
e-mail: cmsivanka@marianky.sk
www.cmsivanka.sk

Dejiny Kláštora Dcér Božškej Lásky v Ivanke pri Dunaji:

Dejiny klastora_brozurka_web