„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Kánonická vizitácia generálnej predstavenej na Slovensku

Ivanka pri Dunaji

Dňa 24.6.2021 nás navštívili sr. Maria Dulce Adams, FDC generálna predstavená spolu s generálnou vikárkou sr. M. Benwenutou Kaczocha, FDC a sr. M. Felicitas Venglikovou, FDC provinciálnou predstavenou, aby vykonali vizitáciu komunity. Vzácnu návštevu srdečne privítali aj deti a zamestnankyne našej CMŠ.

Sestry komunity Kráľovnej anjelov, Ivanky pri Dunaji