„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Knihy sr. M. Damiány Bagínovej, FDC

sr. M. Damiána BAGÍNOVÁ, FDC

[* 22. 6. 1976 Ilava]

občianskym menom Marcela Bagínová, PaedDr., rehoľným menom sestra Damiána, rehoľná sestra, učiteľka, náboženská spisovateľka, autorka literatúry pre deti a mládež, prozaička,  sa narodila 22. júna 1976  v Ilave, pochádza zo Sedmerovca na Považí.

Po vyštudovaní gymnázia sa stala rehoľníčkou v Kongregácii Dcér Božej Lásky, ktorej sestry sú ľudovo nazývané „Marianky“. Pracovala ako učiteľka v Cirkevnej materskej škole v Ivanke pri Dunaji. Učí v základnej škole  Ilava, pôsobí v rámci Rímkokatolíckej Cirkvi – Farnosť Ilava.

Debutovala knižkami Čriepky života (2010)  a Aké darčeky nosí Ježiško (2010). Prvá je súborom predtým napísaných blogov autorky – príbehov zo života, druhá je „o Vianociach a tiež o tom, že Ježiško nenosí Lego a bábiky, ale lásku“. Napísala seriál knižiek Anjelik Riško, inšpiroval ju k nim chlapec Riško v triede materskej školy, kde učila, ktorý ochorel na rakovinu a, žiaľ, aj zomrel. Knižky, ktoré pomáhajú deťom predškolského a ranoškolského veku poznávať písmená, čísla, ročné obdobia, farby, svet a zvieratá, vyšli aj v v Braillovom písme. Napísala knižku Jonáš a veľryba, v ktorej biblický príbeh rozpráva sám Jonáš. Knižka Fíha a abeceda s textom o písmenkách, zameraným na artikuláciu, vznikla na výzvu Martinky Jeleňovej, autorky projektu pre deti Fíha Tralala. Napísala knižku Matka Františka (2012), v ktorej prváčka Emma postupne spoznáva životný príbeh Františky Lechnerovej, zakladateľky kongregácie Dcér Božskej lásky, ktoré sú u nás známe pod názvom „marianky“. Podľa svojej knihy Aké darčeky nosí Ježiško napísala divadelný scenár Aj anjeli to majú ťažké, ktorý aj režijne uviedla s divadelným súborom Leua v Ilave. Pre divadlo Lea napísala aj scenár hry KaM (v „preklade“ Konštantín a Metod).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

 • Čriepky života.  [Damiána M. Bagínová]. [Edícia Čítanie pre ženy.] 103 s. Bratislava: Karmelitánske vydavateľstvo, 2010.

Pre deti a mládež

 • Aké darčeky nosí Ježiško. [Damiána M. Bagínová; ilustrácie Zdenka Krejčová]. 77 s. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2010.
 • Čriepky života. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2010.
 • Anjel Riško a čísla. [Damiána M. Bagínová; ilustrácie Zdenka Krejčová]. 28 s. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011.
 • Anjel Riško a svet. [Damiána M. Bagínová ; ilustrácie Zdenka Krejčová]. 28 s. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011.
 • Anjel Riško a zvieratká. [Damiána M. Bagínová ; ilustrácie Zdenka Krejčová]. 28 s. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011.
 • Anjel Riško a abeceda.[Damiána M. Bagínová; ilustrácie Zdenka Krejčová]. 28 s. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011.
 • Anjel Riško a abeceda. Bratislava: LÚČ, 2011.
 • Anjel Riško a číslice. [básničky napísala M. Damiana Baginová; ilustrovala Agneša Bakardžieva-Hložníková]. [13] s. Bratislava: Lúč, 2011.
 • Anjel Riško a ročné obdobia. [Damiána M. Bagínová; ilustrácie Zdenka Krejčová]. 28 s. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011.
 • Anjel Riško a farby. [Damiána M. Bagínová; ilustrácie Zdenka Krejčová]. 28 s. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011.
 • Anjel Riško a farby. [básničky napísala: Damiána Baginová; ilustrovala: Agneša Bakardžieva-Hložníková]. [12] s. Bratislava: Lúč, 2011.
 • Jonáš a veľryba. [dramatizovaný príbeh z Biblie]. [Damiána M. Bagínová; (ilustrovala) Ľuba Suchalová-Harichová]. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2012.
 • Matka Františka [Damiána M. Bagínová; ilustrácie Zdeňka Krejčová]. 116 s. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2012.
 • Fíha abeceda [Damiána M. Bagínová, Ľuba Suchalová]. [57] s. [Svätý Jur]: Jelen Drums, 2013.
 • Anjel Riško a písmená. [básničky napísala M. Damiana Baginová; ilustrovala Agneša Bakardžieva-Hložníková]. [13] s. Bratislava: Lúč, 2011.

Pre deti a mládež – v Brailovom písme

 • Anjel Riško a ročné obdobia. [Damiána Bagínová]. 1 zv. v Braillovom písme. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2012.
 • Anjel Riško a abeceda. [Damiána Bagínová.] 1 zv. v Braillovom písme. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2012.
 • Anjel Riško a čísla.[Damiána Bagínová]. 1 zv. v Braillovom písme. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2012.
 • Anjel Riško a farby. [Damiána Bagínová.] 1 zv. v Braillovom písme. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2012.
 • Anjel Riško a svet. [Damiána Bagínová]. 1 zv. v Braillovom písme Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2012.
 • Anjel Riško a zvieratká. [Damiána Bagínová]. 1 zv. v  Braillovom písme. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu , 2012.

Elektronické publikácie

 • Aké darčeky nosí Ježiško [Bagínová, Damiána M.; (načítala) Ivana Klemová]. 1 elektronický optický disk (CD-ROM): digitál., mono. Levoča: SKN, 2011.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

PaedDr. Marcela Bagínová: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, bibliografia. 15. 4. 2014. 4 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Interentové zdroje

 • Damiána M. Baginová [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Internet: TU.
 • Damiána M. Baginová [online]. In: Databaze.cz. [Citované 2. 11. 2014]. Internet: TU.
 • Marcela Baginová. In: baginova.blog.sme.sk (rss). In: SME blog. [Citované 2. 11. 2014]. Internet: TU.
 • Predstavili sme knihu Jonáš a veľryba [online]. In: Karmelitánske nakladateľstvo: Kníhkupectvo: Distribúcia. [Citované 2. 11. 2014]. Internet:  TU.
 • Rehoľná sestra Damiána píše o tom, čo jej „brnkne“ do nosa [online]. In: považská-sme.sk. [Citované 2. 11. 2014] Internet: TU.
 • ROZHOVOR: Sestra-blogerka Marcela Bagínová: Nechcem byť populárna, ale pravdivá [online]. In: postoy.sk: dialógom k pravde. Internet: TU.

Viac tu: http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/baginova-marcela-damiana/