Knižný apoštolát

V predajniach s náboženskou literatúrou môžete nájsť knihy našich sestier a o našich sestrách:

Knihy sr. M. Damiány Bagínovej, FDC

Kuchárske knihy sr. M. Anastázie Pustelnik, FDC

Knihy o blahoslavených Drinských mučeniciach

  • Bakovič A.: Drinské mučenice
  • Krajičičová, O., FDC: Drinské mučenice