Košice


Kláštor sv. košických mučeníkov

História

Od roku 1979 sestry pôsobia v mestskej časti Košice – Juh. Počas totality tu prebiehala tajná formácia členiek.

Súčasnosť

Po roku 1989 sa sestry vyučujú náboženstvo a humanitné predmety na základnej a na stredných školách, pomáhajú vo farnosti Kráľovnej pokoja, Košice – Juh, organizujú duchovné obnovy a navštevujú chorých v Domove sociálnych služieb na Južnej triede. Od roku 2011 tento dom slúži na stretnutia sestier vo formácii – juniorát.

Menoslov sestier pôsobiacich v komunite:

  1. sr. Mária Vengliková, FDC
  2. sr. M. Hieronyma Panocová, FDC
  3. sr. M. Eva Duffková, FDC

Adresa

Omská 31
040 01 Košice

Kontakty

tel.: 055 62 50 798
E-mail: kosicefdc@gmail.com