Košice


Kláštor svätých košických mučeníkov

História

Od roku 1979 sestry pôsobia v mestskej časti Košice – Juh. Počas totality tu prebiehala tajná formácia členiek. V rokoch 1990-2002 tu pôsobili sestry na dôchodku, ktoré sa venovali sociálnemu apoštolátu, návštevám chorých v domácnosti a apoštolátu medzi maďarskými veriacimi. V rokoch 2008-2009 dom prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a bola pristavená Kaplnka sv. Jozefa, Ženícha Panny Márie. V rokoch 2011 – 17 tento dom slúžil na stretnutia sestier vo formácii – juniorát.

Súčasnosť

Od roku 2002 sestry vyučujú náboženstvo a humanitné predmety na základnej a na stredných školách, pomáhajú vo farnosti Kráľovnej pokoja, Košice – Juh, organizujú duchovné obnovy a navštevujú chorých.

Menoslov sestier pôsobiacich v komunite:

  1. sr. M. Hieronyma Panocová, FDC
  2. sr. Mária Vengliková, FDC
  3. sr. M. Faustína Zaťková, FDC

Adresa

Omská 31
040 01 Košice

Kontakty

tel.: 055 62 50 798
E-mail: kosice@marianky.sk