„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Krížová cesta s Matkou Františkou

Krížová cesta s Matkou Františkou

Z duchovnej tradície Božej službobnice Matky Františky Lechnerovej zostavili novicky FDC: