„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Litánie k anjelom strážcom našich nepriateľov

Litánie k anjelom strážcom našich nepriateľov

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, – zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária, Kráľovná anjelov, – oroduj za nás.

Svätý Michal, knieža anjelov, – oroduj za nás.

Svätý Gabriel, – oroduj za nás.

Svätý Rafael, – oroduj za nás.

Všetci svätí anjeli, ktorí stojíte pred Božím trónom, – orodujte za nás.

Anjel Boží, strážca môj, – oroduj za nás.

Anjeli Strážcovia, nástroje Božích milostí, – orodujte za nás

Anjeli strážcovia, ktorým sú zverení naši nepriatelia:

  • Napomínajte ich na plnenie Božích zákonov.
  • Nedovoľte im, aby nám škodili.
  • Burcujte ich svedomie.
  • Prekážajte im v ich bezbožníckej práci.
  • Zachráňte ich pre večnosť.
  • Vyproste im od Boha milosť pokánia.
  • Otvorte im oči, aby poznali svoj omyl.
  • Chráňte ich – aj nás – mocnou rukou, aby satan nemohol zvádzať svoje obete.
  • Učte ich milosrdenstvu, aby aj oni dosiahli
  • Zastavte prenasledovanie tých, ktorí skutočne milujú Boha.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.

Anjeli strážcovia, pomáhajte nám zvíťaziť, – aby sme pri súde obstáli.