„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Ubytovacie zariadenie Marianum

Dňa 23. novembra 2013 boli požehnané zrekonštruované priestory – asi 1/4 – na prvom poschodí, ktoré slúžia ako

Ubytovacie zariadenie pre vysokoškoláčky – Marianum

Kapacita je 26 miest.

Nachádza sa tu Kaplnka Snežnej Panny Márie s uchovanou sviatosťou oltárnou. Duchovnú správu zabezpečujú pátri jezuiti z Univerzitného pastoračného centra sv. Stanislava Kostku v Trnave. Tiež sa tu nachádza pastoračná miestnosť a priestory pre rehoľnú komunitu. Momentálne sem prichádzajú sestry z Útulku sv. Jozefa na Halenárskej ulici v Trnave.

Z histórie:

V „slovenskom Ríme“ sestry FDC začali pôsobiť od roku 1924. Spočiatku bývali v podnájme v kanonickom dome na Námestí sv. Mikuláša, v roku 1925 začali s výstavbou kláštora „Mariánsky ústav“ na Emmerovej ulici (dnes A. Žarnova 7). Dom slúžil do roku 1950 ako provinciálny a formačný dom (kandidatúra, noviciát), dom pre služobné dievčatá a siroty. Počet obyvateľov bol okolo 100. Dom bol v 90-tich rokoch 20. stor. vrátený a daný do prenájmu.

Adresa:

A. Žarnova 7
917 01 TRNAVA

e-mail: ubytovanie@marianky.sk

Mapa

www.marianum.marianky.sk