Medzinárodný noviciát v Ríme/Grottaferrate

Medzinárodný noviciát v Ríme/Grottaferrate

Na sviatok sv. Augustína – 28. augusta 2020 – v Grottaferrate pri Ríme začali 4 postulatky medzinárodný noviciát. Sestry novicky pochádzajú zo 4 rôznych krajín: z Anglicka – sr. Mary John, Poľska – sr. Karolina, Bosny – sr. Maja a Ugandy – sr. Flora. Magistou noviciátu je sr. Klara, FDC z poľskej provincie.

Sprevádzame ich v modlitbách počas tejto etapy formácie.