„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Misie

Ako Dcéry Božskej Lásky si chránime apoštolského ducha, keď sme otvorené svetu, stojíme uprostred života a sme ochotné podeliť  sa s bremenom chudobných. V súlade so zásadou Matky Františky: „Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť  k nebu“, sme k všetkým ľuďom láskavé. Konš. b. 61

Albánsko

Argentína

Bolívia

Ukrajina

Uganda

Ekvádor