„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Modlitba k Menu Ježiš

Po Eucharistickom požehnaní  sa pomodlite modlitbu k Menu Ježiš (…) a proste dobrého Boha, aby vám dal milosť žiť verne v duchu svätých pravidiel. (Porov.: Matka Františka Lechnerová, Obežník, 20. 12. 1889)

Dobrý Ježiš, vtlač svoje meno hlboko do môjho srdca. Tvoje meno je pre mňa najmilšie zo všetkých mien. Utešuje a uzdravuje. Znamená Spasiteľ a Utešiteľ. Buď mojím Ježišom, keď sa prebúdzam, aj keď spím. Buď mojím Ježišom, keď sa modlím, aj keď pracujem. Buď mojím Ježišom, keď ma iní zraňujú i keď padám do hriechu. Buď mojím Ježišom, keď som v núdzi, keď som chorá, alebo v nebezpečenstve smrti. Buď mojím Ježišom, teraz i na konci života. Nech sú moje posledné slová: Ježiš, Ježiš, Ježiš. Amen.