„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Modlitba k ukrižovanému Spasiteľovi

Modlitba k ukrižovanému Spasiteľovi

„Ani jeden deň by sa nemal skončiť bez rozjímania o Ježišovom utrpení.“

(Matka Františka Lechnerová, Obežník, 9. 2. 1877)

Božský Spasiteľ, Pane Ježišu Kriste, ktorý si zomrel v najhlbšom ponížení na dreve kríža pre záchranu ľudstva, prosíme ťa ako nášho Pána a Boha a ďakujeme ti za veľkú lásku, s ktorou si na kríži obetoval svoj život a prelial svoju predrahú krv na odpustenie hriechov ľudí. Z lásky k tebe sa chceme vyhýbať hriechu, brať na seba kríž a nasledovať ťa, aby tvoje utrpenie a smrť neboli pre nás zbytočné, ale aby nás urobili hodnými tvojho nebeského kráľovstva. Amen.