„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Modlitba k piatim Kristovým ranám

Modlitba ku piatim Kristovým ranám

Pane, tu som a modlím sa k tvojim piatim svätým ranám; do rany na ľavej ruke vkladám všetky svoje hriechy piatych zmyslov, ktoré som spáchala očami, jazykom a rukami. Do rany na tvojej pravej ruke vkladám všetky práce a dobré diela, ktoré som vykonala bez dobrého úmyslu, či dokonca z vedľajších pozemských zámerov. Do rany na tvojej ľavej nohe vkladám všetky zlé kroky, ktorými som ťa urazila a spáchala hriech. Do rany na tvojej pravej nohe vkladám všetky zanedbania a nedbanlivosť v plnení svojich stavovských povinností. Napokon, do rany v tvojom Božskom Srdci vkladám celý svoj život a smrť. Pán, môj Boh a moje všetko, nikdy viac – nikdy viac ťa už nechcem opustiť: odteraz sa úplne zriekam každého dobrovoľného hriechu. Ach, ako ma mrzí, že som ťa tak neskoro začala milovať! Ježiš, buď mi milostivý! Ježiš, buď mi milosrdný! Ježiš, ochráň ma teraz i v hodine mojej smrti! Amen.

Môj Vykupiteľ, nenechaj moju dušu zahynúť. Toľko ťa stála ako duša Magdalény. Vykúpil si ma svojou predrahou krvou, neopúšťaj ma v mojom úbohom stave, ale zmiluj sa nado mnou. Amen.

Pane, vezmi odo mňa to, čo ma od teba odvádza. Daj mi to, čo ma k tebe privádza. Vezmi mi seba a daj mi teba. Amen.

Buďte pozdravené rany nášho Vykupiteľa, hodné úcty, pamätník lásky a ceny výkupného naše spasenie. Ubité v Kristovom utrpení, teraz však v nebi žiariace ako hviezdy. Do týchto tvojich rán, Ježiš, sa ponáram a v nich ma ochráň pred útokmi pokušiteľa. Mária, Matka môjho Vykupiteľa, vyprosuj mi milosť vytrvalosti a lásky Ježiša Krista. Amen.

Prezentácia –  modlitba-ku-kristovym-ranam