„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Modlitba za svätorečenie bl. Drinských mučeníc

Modlitba za svätorečenie bl. Drinských mučeníc

Pane a Bože náš, ty si daroval blahoslaveným Drinským mučeniciam, sestrám: Jule, Berchmane, Krizine, Antónii a Bernadete milosť rehoľného povolania. Dal si im silu spečatiť svoju vernosť a lásku k tebe preliatím krvi. Obdaruj aj nás vytrvalosťou vo viere, aby sme sa neodlúčili od teba, ani za cenu utrpenia.

Pokorne ťa prosíme, pridruž tieto tvoje blahoslavené do spoločenstva svätých Katolíckej cirkvi, aby sme odvážnejšie nasledovali svedectvo ich života a zakúsili ich mocný príhovor v našich potrebách a životných skúškach. Skrze Krista nášho Pána. Amen.