„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Modlitby k Najsvätejšej Krstovej Krvi

Obetovanie Krvi Kristovej

„Predrahá Ježišova Krv, nech nie je za žiadnu z nás preliata nadarmo, aby sme sa raz v nebi znova všetky uvideli.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 11. 7. 1889)

Večný Otče, obetujem ti zásluhy predrahej Krvi Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a môjho božského Vykupiteľa, za posvätenie tvojej svätej Cirkvi, nášho svätého otca, zbor kardinálov, biskupov, kňazov a  všetkých tebe zasvätených služobníkov.

Sláva Otcu…

Nech je zvelebený a oslávený Ježiš, ktorý nás vykúpil svojou svätou krvou.

Večný Otče, obetujem ti zásluhy predrahej Krvi Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a môjho božského Vykupiteľa, za zjednotenie kresťanov a uzmierenie nepriateľov, aby vo svete medzi všetkými národmi vládol pokoj a tvoja láska.

Sláva Otcu…

Nech je zvelebený a oslávený Ježiš, ktorý nás vykúpil svojou svätou krvou.

Večný Otče, obetujem ti zásluhy predrahej Krvi Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a môjho božského Vykupiteľa, za osvietenie neveriacich, odstránenie všetkých bludov a  obrátenie hriešnikov.

Sláva Otcu…

Nech je  zvelebený a oslávený Ježiš, ktorý nás vykúpil svojou svätou krvou.

Večný Otče, obetujem ti zásluhy predrahej Krvi Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a môjho božského Vykupiteľa, za  príbuzných, priateľov i nepriateľov a za tých, ktorí nás prosili o modlitby.

Sláva Otcu…

Nech je zvelebený a oslávený Ježiš, ktorý nás vykúpil svojou svätou krvou.

Večný Otče, obetujem ti zásluhy predrahej Krvi Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a môjho božského Vykupiteľa, za všetkých, ktorých dnes povoláš do večnosti. Daj im, čo najskôr, podiel na blaženom videní tvojej tváre.

Sláva Otcu…

Nech je zvelebený a oslávený Ježiš,ktorý nás vykúpil svojou svätou krvou.

Večný Otče, obetujem ti zásluhy predrahej Krvi Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a môjho božského Vykupiteľa, za všetkých, ktorí poznajú, milujú a uctievajú tvoju najsvätejšiu Krv a za tých, ktorí sa jej klaňajú i šíria k nej úctu.

Sláva Otcu…

Nech je zvelebený a oslávený Ježiš,ktorý nás vykúpil svojou svätou krvou.

Večný Otče, obetujem ti zásluhy predrahej Krvi Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a môjho božského Vykupiteľa, za všetky moje duchovné a telesné potreby a na pomoc trpiacim dušiam v očistci, zvlášť tým, ktoré si uctievali Pannu Máriu.

Sláva Otcu…

Nech je zvelebený a oslávený Ježiš, ktorý nás vykúpil svojou svätou krvou.

(Čiastočné odpustky)