„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Modlitby k Trikrát Obdivuhodnej Matke

Modlitba zasvätenia sa Panne Márii

Mária, moja Matka, úplne sa ti odovzdávam. Aby som dokázala ochotu k tvojej službe, dnes ti zasväcujem svoje oči, uši, ústa, ruky, srdce a celú seba. Ochraňuj ma ako svoje vlastníctvo. Amen.

Modlitba úcty k Panne Márii

Ctím Ťa z celého srdca, najsvätejšia Panna, nad všetkých anjelov a svätých v nebi ako dcéru večného Otca zasväcujem  ti svoju dušu so všetkými schopnosťami.
Zdravas‘, Mária …
Ctím Ťa z celého srdca, najsvätejšia Panna nad všetkých anjelov a svätých v nebi ako Matku jednorodeného Syna a zasväcujem ti svoje telo so všetkými zmyslami.
Zdravas‘, Mária …
Ctím Ťa z celého srdca, najsvätejšia Panna, nad všetkých anjelov a svätých v nebi, ako milovanú nevestu Ducha Svätého a zasväcujem ti svoje srdce so všetkými citmi. Prosím ťa, vypros mi od Najsvätejšej Trojice všetky milosti potrebné pre moju večnú spásu.
   Zdravas‘, Mária …

Modlitba k Matke Obdivuhodnej

Mária, ty si Obdivuhodná Matka. Obdivuhodná si pre milosti a výsady, ktorými ťa obdaroval Boh. Obdivuhodná si pre svoje čnosti a pre tvoju slávu v nebi. Obdivuhodná si pre milosti, ktoré nám vyprosuješ na zemi. Obdivuhodná si preto, lebo nás ochraňuješ svojim materinským príhovorom.

Obdivuhodná Matka, prejav aj na mne moc, ktorú si dostala od najsvätejšieho Srdca tvojho Syna a vypočuj moju prosbu.

Obraciam sa k tebe s vrúcnou dôverou. Z vďačnosti za tvoje dobrodenia ti sľubujem, že budem získavať srdcia pre teba a svedčiť o tom, aká si Obdivuhodná.

Ukáž sa takou najmä teraz, keď Zlý bojuje proti Božím deťom. Ochraňuj Cirkev a Svätého Otca. Oživuj lásku a horlivosť v srdciach kňazov.

Mária, oroduj za duše, ktoré sa ženú do záhuby. Zachráň ich a priveď ich, ako stratené ovečky naspäť k tvojmu Synovi.

Pohliadni milosrdne aj na mňa. Sprevádzaj ma na ceste životom. Vypros mi milosť, aby som mohla odchádzať z tohto sveta v tvojej prítomnosti a volať: „Obdivuhodná Matka, oroduj za mňa!“ Amen.

Zasvätenie sa Matke Obdivuhodnej (5. august)

Kráľovná neba i zeme, Kráľovná Našej Kongregácie a našich sŕdc. Dnes sa pred tvojím Synom, Bohočlovekom Ježišom Kristom, prítomným vo svätostánku  chceme osobitným spôsobom zasvätiť tvojej službe. Zhliadni na nás a vypočuj našu prosbu o ochranu a príhovor. Tebe zasväcujeme dnes i navždy celú našu Kongregáciu, každú sestru i naše domy s tými, ktorých nám zveril Ježiš Kristus. V Službe Božiemu Synovi i tebe chceme žiť i umrieť.Obdivuhodná Matka, sľubujeme ti, že všetky svoje sily, prácu a celý svoj život obetujeme k väčšej sláve tvojho milovaného Syna a k tvojej chvále. Zvlášť ti dnes sľubujeme, že budeme šíriť úctu k tebe, aby ťa tí, s ktorými sa stretávame oslavovali  ako „Trikrát Obdivuhodnú Matku“. Udeľ nám svoje materinské požehnanie, aby sme v službe tvojmu Synovi žili, trpeli i zomreli. Amen.

(Z poznámok Matky Františky)